Живото вълшебство – 3

ЖИВОТО ВЪЛШЕБСТВО

Текст: Маргарита Йорданова Дюлгерова

Трета глава

В която ще се научите

да ползвате справочния апарат на книгата

Към звукозаписа на третата глава

– Павле, обясни на читателите, какво се включва в справочния апарат на книгата.

– Първо – съдържанието. От него научаваме: на коя страница, какво можем да прочетем; кои са авторите на отделните материали в сборниците.

Второ – различни видове речници и бележки, които поясняват написаното в книгите.

Трето – често авторите изброяват творбите, които са ползвали. Подреждат ги строго азбучно. Така се редят и разните показалци: автори и заглавия на сборници, теми – по които е писано в тази книга.

– Иво, покажи, как ще подредиш строго азбучно имената на птиците: скална лястовица, бързолет, червенокръста лястовица?

– Гледам, с коя буква започва думата. Пръв в азбучното нареждане ще бъде бързолетът, после – скалната, накрая – червенокръстата лястовица. Имената им започват с буквите: Б, С, Ч.

– Ами ако и двете думи започват с една и съща буква – например – бреза и брегова лястовица?

– Първите три букви са еднакви. Четвъртите – различни – “З” и “Г”. В азбуката по-напред е “Г”. Значи първо ще подредим името на бреговата лястовица, после – на брезата.

– Приятели, надявам се, че вече ще можете да ползвате речника за природните особености на нашите герои. Срещнете ли съкращението вж. – това означава: Виж! Например: припънка – вж. пънчушка. По този начин ви препращаме към друго разяснение в речника.

– Питате, какво означават цифрите в скобите? Първата цифра е номерът на книгата в списъка на използваната литература. Другите цифри са страниците, от които сме взели този текст или които искаме да ви препоръчаме, за да разширите знанията си.

И така – днес играта ни ще завърши с малко по-особено илюстриране на създадената от нас приказка. Всеки ще получи задача: да издири и ни покаже повече снимки на героите от приказката. Ще работим заедно в Детския отдел на библиотеката. Ето, вземете си показалки-разделители, с които да отбелязвате, на коя страница сте срещнали стар познайник.

Втората задача е, да се научите да разпознавате песните на четири птици. На работа! И не забравяйте – искаме да играете честно – сами намерете отговорите на въпросите!

В сайта “Птиците в България” разгледайте снимките на гугутката, имеловия дрозд, обикновения скорец и червенокръстата лястовичка.

Чуйте песента им: 1, 2, 3, 4. Към всяка снимка, добавете номера на песента. Ще можете ли да разпознаете всяка от тях?

5гугутка 6имелов дрозд_S_Spasov

7обикновен скорец

8червенокръста_S.Spasov

 Снимките са направени от Светослав Спасов и Сергей Панайотов, звукозаписите – песните на птиците са от сайта “Птиците в България”.

 

Сладкодумко” |

“Живото вълшебство” | първа | втора | четвърта глава
речник | литература | отговори |

Ами ако…” | “Ябълка златна” | Звучаща изложба |