Литература – “Живото вълшебство”

 

 

 bojur_bial

Прочетете, разгледайте, чуйте:

 

АКИМУШКИН, Игор. Чудеса на природата. – София : Земиздат, 1984. – 284 с. с ил.

ГЕОРГИЕВ, Васил и Димо Божков. Какво знаем за земноводните и влечугите. – София : Отечество, 1985. – 160 с. с ил.

ГЕОРГИЕВ, Васил. Чудеса и тайни. В света на насекомите. – София : Земиздат, 1987. – 176 с. с ил.

ГЕОРГИЕВ, Емил и Донка Недялкова. Врабчо, глава на семейство. – София : Нар.младеж, 1984. – 100 с. с ил.

ПРИРОДА и фантазия. Текст А.Жукова, И. Стин и А Фирсов – фотографии. – Москва : Просвещение, 1971. – 119 с. с ил.

ТАНАСИЙЧУК, Виталий. Ентомология в картинки. – София : Отечество, 1987. – 40 с. с ил.

ЧЕРВЕНА книга на България. Изчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни. В 2 т. – София : БАН, 1984-1985. – 448сл; 184 с.

ЧЕРНЕЙ, Евгения и Леонила Ширева. Дъга от цветя. – София : Земиздат, 1986. – 128 с. с ил.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Към:Сладкодумко” |

Живото вълшебство” | първа | втора | трета | четвърта глава
речник | отговори |

Ами ако…” | “Ябълка златна” | Звучаща изложба |