Космическото петле

 

 

Ако звукозаписът не се чува добре на Вашия компютър, използвайте резервната връзка – кликнете върху заглавието: “Космическото петле“.

“От вълшебните приказки, към опазване живото вълшебство на родния край”

Още истории за Киселинния дъжд

Даниел Асенов Йорданов

pkj_daniel

Космическото петле побеждава Киселия дъжд

Имало едно време едно петле, но не обикновено, а космическо. Веднъж то излязло от своето царство – долетяло на Земята – да се поразходи на чист, хубав, свеж въздух. Но се случило нещастие – Киселият дъжд завалял и унищожил тревичките, цветята и листата на дърветата.

Космическото петле се натъжило, облякло се като юнак, взело си меча и тръгнало да се бие със своя враг. Вървяло, вървяло – срещнало един стар дядо, който влачел след себе си куп дърва. Затичало се Петлето към дядото и го помолило с най-ласкавите думи да помогне. Дядото му дал дървата и тръгнали към неговата къща. След като стигнали, дядото казал:

– Ти си добро петле. Искам да ти помогна и аз. Ето ти тези два шлема – те са вълшебни: на добрия удесеторяват силата, на лошия му я отнемат. Ето, вземи и тази вълшебна свирка – засвириш ли, злината вдън земя изтича.

Дал му старецът подаръците и се прибрал в къщата си. Петлето продължило, стигнало до царството на Киселия дъжд. Стражите не го пуснали. Засвирило то, забравили те злия си господар, завърнали се по домовете си. Петлето влязло в царството, а то – цялото от мрамор. Влязло в двореца, а там – всичко от злато. Изкачило се нагоре и чуло хъркане. Събудило то Киселия дъжд, развикал се той:

– Кой си ти?

– Космическото петле.

– Защо ме будиш?

– За да се бием – лице в лице.

– Че защо да се бием? Аз нищо не съм ти направил.

– Как нищо?! А кой унищожи листата на дърветата? Кой погуби тревичките и цветята?

– Аз! – гордо се изпъчил Киселият дъжд. – А тебе какво те интересува?

– Те са мои побратими. Ще отмъстя за тях. Ето шлемовете – ще се бием на дуел.

Започнала битката. Щом нахлупило шлема, Петлето станало десет пъти по-силно. Присмял му се злият магьосник, но още не пристъпил напред – краката му се подкосили – шлемът отнел силата му. Засвирило Петлето с вълшебната свирка, изтекла злината на Киселия дъжд вдън земя. Станал той добър пролетен дъжд, съживил поляните, освежил горите.

А Космическото петле решило да остане завинаги на красивата Земя.

 

 

Към предната приказка            Към следващата приказка

Към ТДФ – начало, индекс – документални записи, звучаща изложба, още истории, снимки, пано.