Дяволи

Дяволи

Живата игла, мъртвата игла и летящата колесница – В – японска приказка

Търкаляй се, търкаляй се, грахче! – В – японска приказка

Сиромах и Дявол – Х – осетинска приказка

Шайтан

Куйцук и Шайтан – У, Х – кабардинска приказка

 

Шейдим – полумъже, полужени; полухора, полуживотни с дяволски нрав в приказките на евреите ашкенази.

Приказка за царя и умния слуга – У – еврейска приказка

Към индекса “Врагове“.