В космическата …

 

 

Ако звукозаписът не се чува добре на Вашия компютър, използвайте резервната връзка – кликнете върху заглавието: “В космическата…

“От вълшебните приказки, към опазване живото вълшебство на родния край”

Още истории за Киселинния дъжд

Левен Илиянов Войсилов

pkj_leven

В космическата галактика

Имало едно време един квадратен кораб, който се загубил в космоса и кацнал на една необикновена планета. Екипажът слязъл от кораба. Пред тях се издигал чуден дворец. Влезли и що да видят – всички цветя са си спуснали главичките надолу. Един от роботите погледнал нагоре и видял Кисел облак. Те се качили на своя космически кораб, за да догонят и унищожат злосторника. Не успели да го настигнат, но забелязали голям комин. Разбрали откъде идва Киселият облак.

Когато екипажът се върнал, дворецът бил изчезнал. Щом си помислили: “Тази планета е вълшебна.”, дворецът се появил на същото място. Поискали да влязат вътре, но миражът пак се изгубил.

Излетели от вълшебната планета и видели, че Киселият облак искал да изяде Земята. Космическият кораб го изплашил и Киселият дъжд се скрил в своя дворец–комин. Роботите докоснали с вълшебната пръчица комина и той изчезнал. Всички кисели облаци се пукнали.

Хората се върнали на своята планета и заживели щастливо заедно с роботите.

 

Към предната приказка            Към следващата приказка

Към ТДФ – начало, индекс – документални записи, звучаща изложба, още истории, снимки, пано.