Ами ако…? – 5

АМИ АКО… ?

Текст: Маргарита Йорданова Дюлгерова

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Звукозапис – 5

  • БОЖКОВ, Д. Великани на животинския свят. – София : Наука и изкуство, 1986. – 200с. с ил.
  • ГЕОРГИЕВ, В. Какво знаем за бозайниците. – София : Отечество, 1983. – 176 с. с ил. и табл.
  • ГЕОРГИЕВ, В. Какво знаем за земноводните и влечугите. – София : 1985. – 160 с. с ил. и табл.
  • ДИНЕВ, А., Баръмова, Л. Какво знаем за лицето на Земята. – София : 1986. – 136 с. с ил.
  • СЕНТ Екзюпери, А. Малкият принц. – София : Лъчезар Минчев, 1994. – 95 с. с ил.
  • ЙОВЧЕВ, Н. Азбука на малкия природозащитник. – София : 1981. – 112 с. с ил.
  • КОЛАРОВА, Е. Какво пият децата по света. – София : Отечество, 1984. – 32 с. с ил.

 

Сладкодумко” | “Живото вълшебство” |

”Ами ако…” | първа | втора трета четвърта глава |  отговори – 1-2, 3-2

 “Ябълка златна” | Звучаща изложба |