Ами ако…? – 3

АМИ АКО… ?

Текст: Маргарита Йорданова Дюлгерова

Звукозапис – 3-1

Трета глава

Е само за тези, които искат да изпитат себе си

– Готови ли сте, смелчаци?

Като използвате литературата, препоръчана в тази книжка, отговорете на въпросите!

Как Сашко успява да различи живата и мъртвата вода?

Колко денонощия е пътувало момчето с подземните води до Горното езеро?

С какво и как червените кръвни телца на камилата ще помогнат на Сашко в пустинята?

kamila

Защо нашият герой се радва на гърбицата, която му отстъпва двугърбата камила?

Колко дни е тичал Кя М’Нин до мястото на сражението и обратно? Потърсете в таблицата: “ Кой, колко бързо бяга?” Каква средна скорост достигат индийските слонове?

Ако пресметнете месеците с по 30 дни, колко време преди изтичане срока на вълшебството, слончето е спасило Сашко? Спомнете си за Родопския Силивряк! Използвайте отговора на въпрос № 5.

Какво ще направите, за да опазите живото вълшебство на родния край?

Приятели-читатели, ще се опитам да ви помогна:

Как по-лесно да се справите ли?

Първо препишете въпросите на отделни листчета. Номерирайте ги! После прелистете отново тази книжка. Вижте, за какво се отнасят книгите, които сме ви препоръчали. Щом разберете, че някоя от тях може да ви помогне, препишете данните за нея под въпроса.

Ето така:

Чета за срещата на Сашко с двугърбата камила. Там са препоръчани книгите с № 7 – страница 9 и № 2 страница 149. Записвам върху листчето:

ВЪПРОС № 3 : С какво и как червените кръвни телца ще помогнат на Сашко в пустинята?

КОЛАРОВА, Е. Какво пият децата по света. – С., 1981, с.9

ГЕОРГИЕВ, В. Какво знаем за бозайниците? – С., 1983, с. 149.

 

След това оставяме място върху листа, за да запишем отговора.

Ще ви подскажа още малко – втората книга ще ви помогне да отговорите и на още един от въпросите. Помислете, кой е той?

В читалнята на библиотеката ще намерите препоръчаните книги и още много справочни издания. Тематичните картотеки също ще ви помогнат в подготовката за играта. Желая ви успех!

 

Сладкодумко” | “Живото вълшебство” |

”Ами ако…” | първа | втора |  трета – отговоричетвърта глава | литература |

 “Ябълка златна” | Звучаща изложба |