04_30_Информацията

 

 

Да видим – как героите прилагат тайното оръжие – “И” – нейно Величество Информацията! Забеляза ли, че всеки екип по различен начин я добива и ползва?

Скàла и Ози информират: „Известно е, че…“; „Наблюдавано е, че…“; „Доказано е,че…“

Ох и Охи – отсъждат: „Противоречи на…“, „В резултат на…“, „Следователно…“

Ори и Офи се вълнуват: „Плаши ме…“, „Чувствам, че…“, „Предчувствам…“

Оли и мама Йоли – често казват: „Да използваме…, за да научим“; „Да приложим…, за да разберем…“; „Може да ни свърши работа за…“

Ави и Ото – подканят: „Да организираме, за да…“; „Да предизвикаме…“; „Да проверим, като експериментираме…“

Ом и Опи – все питат: „Ами ако…?“

Всеки екип успява да открие поне по едно много важно нещо. Какво е то? Запиши го в дневника на приключението.

Свери отговорите си на № 04_38. После иди на № 04_33.