04_33_Измамена

 

 

Ламята – измамена

 

Оги се промъкна до Дъг. Даде му ключето-близнак, което спечели на стрелбището.

– Запитай новите си приятели, това украшение ли са изгубили?

– Оги, какво си намислил?

– Преди да се довериш някому, трябва да го изпиташ…

– Да не се обидят? – поколеба се Дъг.

– Остави ключето върху големия камък. Скрий се и гледай, какво ще се случи. Аз ще бъда наблизо.

– Идват. – Дъг се гмурна и отплува към подводната пещера. Оги се скри в гората. На поляната край езерото се появиха гъвкавата дама и гърчавият ѝ спътник. Като видяха ключето, очите им алчно заблестяха.

– С-с-сръчно-мръчно-ж-ж-жлъчно, ш-ш-швак! Езерото глътвам, джвак! – Напразно тя повтаряше заклинанието и топеше ключето във водата. – Из-з-мамиха ме! Това не е моето ключе!

Е, разбра, какви са намеренията на гъвкавата дама. Време е вече да проучиш вълшебната сила на ключето-беглец.

Иди на № 04_11. Ако вече си бил там, иди на № 04_15. Ако си чел тези два епизода, скачай на № 04_32!