04_26_Нови приятели

 

 

Превъплътил си се в образа на Оги.

Приятелите ти не искат да използваш вълшебството на Лунния лъч[1]. Решаваш да ги послушаш. Превръщаш се на зеленооко момченце. Мадмоазел Фу май е недоволна от решението ти, но си мълчи. Приема образа на лупа [2] и се скрива в джоба ти.

Ето го и езерото на младите пъстърви. Виждаш някакво гърчаво същество. То снима Дъг и му обещава:

– Видео-клипът ще бъде чудесен! Ще омае пъстървите. Скоро…

– С-с-скоро! – презрително го прекъсва гъвкавата дама – С-с-след като ми върнат ключето!

Тя ядосано разглежда скъсаната верижка, оставена върху големия камък край водата.

“Дъг си е намерил нови приятели.” – мислиш си и решаваш да ги зарадваш – да откриеш изгубеното украшение.

Иди на № 04_31.

Ако не ти се пълзи из тревата заради някаква си туристка, иди на № 04_03.


[1] Какво е то? – Припомни си епизод № 03_10 от “Оги и Дъг”.

[2] Оги-Огненото драконче може да приема човешки образ, а мадмоазел Фу – образа на лупа. Ог “Оги и Ламята” знаеш, че тя се грижи за малките дракончета от Огнената вселена.