Храбрият момък

 

 

Ако звукозаписът не се чува добре на Вашия компютър, използвайте резервната връзка – кликнете върху заглавието: “Храбрият момък“.

“От вълшебните приказки, към опазване живото вълшебство на родния край”

Още истории за Киселинния дъжд

Юрий Стефанов Гарвалов

pkj_jurii

Храбрият момък

Живял някога един цар със своята дъщеря. Те имали голяма и хубава градина – цялата в цветя и плодородни дръвчета. Всеки ден царят навестявал градината със своите придворни. Тя била пълна с животни.

Един ден царят видял, че листата били увяхнали, а кората на дърветата почерняла. Цветята клюмнали, а животните се криели в своите дупки.

Тогава царят взел да си скубе косите и наредил да открият злосторника, който се е осмелил да погуби градината. Обещал дъщеря си за жена на юнака, който го накаже.

Много юнаци се явили, но като разбрали, че ще трябва да залагат живота си, всички си отишли. Само един останал и казал:

  • Аз ще намеря онзи, който се е осмелил да погуби Вашата градина, Царю честити. Само ми дайте един кон и храна!

На другия ден момъкът потеглил. По пътя си той видял двама рицари, които се биели за един меч.

  • Защо се карате? – попитал момъкът.
  • Заради този меч. Аз го видях, а той го взе.
  • Добре, който намери тази стрела, за него ще бъде мечът.

Хвърлил момъкът стрелата, а те хукнали да я търсят. Момъкът взел меча и препуснал.

Стигнал до един мрачен град, попитал:

  • Кой царува тук?
  • Един зъл магьосник – Киселият дъжд. – тежко отвърнал побелял старец. – Пороби царството ни, унищожи растения, животни и даже хора.

Момъкът почукал на черния замък, вратата се отворила и той влязъл. Качил се по стълбите и се озовал в голяма зала. Там стояла на огромен трон жената на Киселия дъжд. Той я убил, но в същия миг с гръм и трясък се появил злият магьосник. С голяма злоба се хвърлил към момъка. Двамата започнали голяма битка.

Тогава от джоба на магьосника паднала една бележка и там пишело, че Киселият дъжд може да умре, само ако го наръгат право в кутрето. Момъкът тъй и направил – отсякъл кутрето на магьосника. Той паднал на земята и умрял. Мигом всичките му зли магии се развалили.

Момъкът се качил на коня на злосторника. Когато се върнал, градината пак била хубава, както преди. Дали му царската дъщеря за жена и отпразнували сватбата им.

 

 

Към предната приказка            Към следващата приказка

Към ТДФ – начало, индекс – документални записи, звучаща изложба, още истории, снимки, пано.