За компютърни игри

Оги – Огненото драконче”

Идеи за компютърни игри, развиващи мисловните умения на децата

1.     Към “Оги и Ламята

2.     Към “Оги и Градушката

3.     Към “Оги и Дъг

4.     Към “Оги и кълбовидните мълнии

5.     Към “Оги и Сушата

6.     Към “Оги и Халата

7.     Към “Оги и Ген

8.     Към “Оги и Лим По