ДСН_Градът на майсторството

 

 

“От вълшебните приказки, към опазване живото вълшебство на родния край”

Още приказки за киселинния дъжд

ДАНАИЛ СТЕФАНОВ НЕНКОВ

ГРАДЪТ НА МАЙСТОРСТВОТО

Имало едно време един чуден град. В него имало много статуи и паметници направени от камък. Хората в този град били много работни.

Един ден лош магьосник пристигнал в града, отишъл при старейшината на града и го попитал, може ли да построи наблизо заводи. Мъдрият майстор му отговорил, че не може, защото димът, който ще излиза от комините ще разруши всички статуи и паметници.

Тогава магьосникът отишъл в замъка си. След много усилия и магии,  направил облак, който имал големи зъби, от които излизали кисели сокове. Облакът се издигнал над града и от него завалял Кисел дъжд, който разрушавал всички фигури, направени от камък. Останала само една фигура, която изобразявала момчето с флейтата. То оживявало, а щом засвирело с флейтата си – сразявало и най-страшния враг, възвръщало доброто и красивото.

Щом момчето разбрало, какво се е случило в Града на майсторството, тръгнало веднага да търси злия магьосник и неговия рушащ слуга. То вървяло, вървяло – стигнало до един голям замък, в който живеел добрият Лебед. Той знаел всичко. Още щом видял момчето, подал му малка кутийка, от която изскачала вълшебна стълба, с която можело да се прескочи всякакво препятствие. Момчето се зачудило, защо му е тая стълба, но я взело и тръгнало, след като учтиво благодарило на мъдрия Лебед.

Дълго търсило замъка на Облака и Магьосника. Най-сетне в далечината видяло черни кули, докоснали облаците. Стигнал до високите стени на замъка малкият флейтист и едва сега разбрал, колко мъдро и предвидливо е постъпил Лебедът, като му е подарил вълшебната стълба. Момчето я поставило до стената и се прехвърлило от другата страна. Там видяло диаманти, кристали, но всичко било мъртво. Влязло в замъка и заварило Облака и Магьосника да играят на карти.

Засвирил малкият флейтист, Облакът, Магьосникът и дворецът започнали да се топят. Така момчето победило.

Върнало се в Града на майсторството, засвирило и всичко станало по-хубаво. Хората продължили да творят спокойно – песента на момчето ги пазела от всички злини.

 

Към следващата приказка

Към ТДФ – начало, звучаща изложба, документални записи,  още истории, снимки, пано.