Tag Archives: за животните и хората

Мъдрият заек и мечокът

 

 

Мъдрият заек и мечокът

Приказка на народа палаун от Мянма (Бирма, Мианмар)

 

Някога, в най-гъстата част на гората, живеел заек. Много умен и много хитър. Можел да излъже всеки звяр.

Веднъж Заекът лежал под един храст и се чудел, с кого ли да се пошегува. И не щеш ли, от гъсталака изскочил мечок. Заю се затичал към него и почтително го заговорил:

– Откъде идваш, господин Мечо? Колко си голям! Не бях виждал досега толкова величествен и красив мечок!

Мечо харесал похвалите на заека. Гордо се огледал. В това време вятърът зашумолял в клоните на боровете. Също че пеел далечен водопад. Заекът, решил да се пошегува, запитал:

– Какво ли шуми така?

– Не зная. – отговорил глупавият Мечок. – Никога преди не съм чувал този звук.

Заекът се престорил, че слуша внимателно. После радостно се засмял.

– А, това е шумът на водопада, който получих в наследство от дядо си. – казал Заю.

– А голямо ли е това наследство? – запитал Мечо.

– Несметно. Не може да се опише. – отговорил Заекът.

И – хоп! Подскочил напред по пътеката. Мечо тръгнал след него. Много му се искало да научи още.

– Моля те, разкажи ми!

– Мога да ти покажа само едно нещо от това наследство. – съгласил се Заекът. – Това е голяма камбана, която е скрита на сигурно място. Ако искаш да я видиш, върви след мен.

Скоро стигнали до голямо дърво. От клоните му висял кошер.

– Ето, това е камбаната, която наследих от дядо си. Тя е вълшебна, ако три пъти я удариш, ще получиш всичко, за което мечтаеш.

Погледнал мечока кошера, голям като колело на каруца. Повярвал, че това е вълшебна камбана. Много му се искало да удари три пъти камбаната.

– Позволи ми да опитам… – замолил се Мечо.

– Не! Не бива! – размахал лапи Заекът.

Но Мечокът вече се катерел по дънера на дървото. Зарадвал се Заю, но уж загрижен за Мечока, извикал:

– Почакай! Ако удариш камбаната без мое разрешение, ще бъде безполезно. Почакай! След малко желанието ти ще се сбъдне.

Хукнал заекът, избягал далече, чак до реката и се скрил добре сред храстите. После извикал:

– Разрешавам! Удряй камбаната!

Мечокът замахнал и три път ударил кошера. Той тупнал на земята.

birm_palaun_z-m_kosher

Разлетели се пчелите, яростно се нахвърлили върху Мечока. Подгонили го. Тичал той, тичал, хвърлил се във водата, но и там го намерил сърдитият рояк.

А хитрият Заек в това време добре си похапнал.

 

Източник : СКАЗКИ народов Бирмы. – Москва : Худ. л-ра, 1976, с. 323-325.

Превод от руски език и литературна обработка – Маргарита Йорданова Дюлгерова

 

Към индекса за бърз достъп до бирманските приказки.

 

Фотографията е от сайта: http://hobbykafe.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1613&start=105