07_08_Помогни си сам

 

Хàлата се издигна високо, високо, но напразно облиташе висините. Не успя да намери Перун.

“Помогни си сам, че да ти помогне и Господ!” – казва народът ни.

Пришпори мисълта си! Скачай на № 07_07!