04_08_Калин

 

 

 Калин Орелът

Преди да въздъхнеш – ето ти го Перун – извисява се над върховете и боботи:

– Халата ще воюва с Калин Орела.

– Но той току-що се е излюпил?! – изумява се мама Йоли.

Е, няма що… Ще трябва да почакаш, докато орлето порасне или поне докато прочетеш “Оги и Халата”.

 

А сега, върни се на № 04_03 и избирай отново.