04_07_Зная

 

 

– Зная, къде е ключът. – Скалата строго поглежда Опи.

– Май е по-добре…- притеснено се обажда Ори.

– Да си остане скрит… – Скакалецът нетърпеливо довършва мисълта на Омайничето, но не се помръдва от мястото си.

Вече всички забелязват, че вечно-подскачащият Опи отдавна стои над пукнатината.

– Дай ключа! – навъсва се Ото.

Духна срещу Опи и го отвя чак на другия край на езерото. Грабна ключето от пукнатината в скалата.

– Чакай, Ото! Голяма беля… – опитва се да го спре мама Йоли.

– Все “Чакай! Чакай!”. На вас да остане, ще скръстите ръце и ще чакате да се сбъдне предсказанието.

– Прибързаните действия може по-рано да докарат Сушата…Ох, вие младите никого не слушате… – мърмори Старият гарван.

– Ото, помисли преди да се втурнеш презглава. – Вековната мура Ом също не успя да спре Пороя Ото.

Той изфуча и изчезна. Къде отиде ли? Какво направи?

 

За да разбереш, прочети “Оги и Сушата”. Върни се на № 04_03 и избирай отново.