04_05_Суша

 

 

– Джаф! Ясно е, че ще има голяма суша, след като изсичат и палят горите.

– Там, където ни унищожават, земята се превръща в пустиня. – тъжно сведе клони мама Йоли.

– После там царуват Жегата и Студът. – намръщи се Вековната мура Ом.

– От тях дори ние – скалите се рушим, а почвата я отнасят пороите.

– Кой ме вика? – пороят Ото надникна иззад един бухлат облак, заплашително надвиснал над езерото.

– Говорим за вълка, а той в кошарата… – промърмори Старият гарван.

– Каква ти суша! Щом аз съм тук… – Ото изду бузи и се навъси. – Къде е? Къде е Сушата? Ще я насмета набързо!

– Кротувай, Ото! – смъмри го Скалата. – Знаеш, какви ги вършиш, като се развихриш, без да мислиш…

– А ти все много знаеш. Докато мъдрувате, някой може да намери ключето. Открие ли ключалката…

Ако си съгласен с Ото, че незабавно трябва да се действа, иди на № 04_07.

 

Ако си осъзнал, че може да сте обидили Зевс, съмнявайки се в предсказанието, иди на № 04_06.