03_36_Кошмарите

 

 

Хитростта ти успя. Окото на Ламята събуди най-страшните кошмари на хората от долината. Накара ги да забравят за битката. Така ти спаси всички.

Но защо ли приятелите ти охладняха към теб?… Не искаш да подслушваш мислите им. Ала още по-важно е да не говориш за вълшебствата на Лунния лъч…

Налага се да изтърпиш, да понесеш товара на недоверието им. Мълчанието ти може да спаси живота им.

Тъжно наблюдаваш, как непознатото същество от езерото им разказва за себе си, как ги моли да го научат да бъде добър змей. Чувстваш радостта му. Радваш се заедно с него. Учиш го на всичко, което знаеш.

Животът си тече по старому. Ала нещо се е променило. Нещо съществено. Вече не ти вярват…

Иди на № 03_07.