Ханс


Как Ханс се оженил за принцесата
Австрийска приказка

Живял някога крал, който имал много красива и упорита дъщеря. Като пораснала, женихи от близки и далечни земи се отправили към двореца. Кралят наредил на вестоносците да разгласят:
– Който отговори на въпросите на принцесата, той ще се ожени за нея.
Много принцове си опитали късмета, но никой от тях не се справил.
Недалеч от двореца живеел един селянин с трима сина. По-големите братя се славели със своите знания. Уверени в победата си, те отишли в двореца, но засрамени се прибрали у дома.
Третият син – Ханс – всички го смятали за много глупав. Когато братята му се върнали и той поискал да иде в двореца, късмета си и той да опита. Дълго го разубеждавали – напразно. Тогава бащата тръгнал заедно с него – да не се затрие някъде по пътя, да не пострада. Обичал го, та нали му е син, макар и глупавичък.
Докато вървели из полето, Ханс видял ръждив гвоздей да лежи на земята.
– Гвоздеят може и да ми потрябва. – рекъл Ханс и го прибрал в джоба си.
После намерил птиче гнездо, с яйца, взел и него.

avstr_p_u_H-p_il

Илюстрацията е от сайта:
http://www.gnezdoto.net/images/PHOTO_GALERY/pijac/17Nest.jpg
Когато влезли в двора на замъка, Ханс се навел и вдигнал бучка пръст.
– Глупчо! Ще ни изгонят от замъка, ако продължаваш с твоите щури приумици!
– Нищо. – отговорил Ханс.
Омотал бучката пръст в кърпа и я пъхнал в джоба си.

Когато стигнали до замъка, Ханс и баща му се изумили – такова богатство не били виждали! Стражите не ги оставили дори да се огледат, повели ги към залата, дето ги очаквала принцесата. Тя веднага рекла:
– Огън гори вътре в мен!
– Аз пък имам яйце в джоба си, така че заедно ще го сварим. – отговорил Ханс.
Принцесата се изненадала от бързия му отговор, но невъзмутимо рекла:
– Тенджерата ни е пробита!
– Аз имам гвоздей, за да запуша дупката.
И Ханс извадил ръждивия гвоздей от джоба си.
Принцесата още повече се удивила и тихо рекла:
– Истинска буца кал…
– О! И това имам в джоба си.
Ханс извадил кърпата и я разгърнал.
Принцесата със сълзи на очи замолила баща си, да не я дава за жена на такъв шут. Ядосал се кралят – един дрипльо надхитрил неговата надменна щерка, дето направила за смях толкова принцове.
– Скоро откраднаха пръстена ми. Ако ми го донесеш до три дни, принцесата ще стане твоя невеста. – рекъл кралят.
Настанили Ханс и баща му в стаите за гости. Всички в двореца надничали – искали да ги видят. Вечерта, един слуга поднесъл вечерята, поклонил се и се отдалечил. Момъкът погледнал след него, въздъхнал и рекъл:
– Един от тях си отиде!
Искал да каже, че вече е отминал първият от трите дни, които му отредил кралят. Слугата се изплашил, изскочил навън и казал на придворния ловец, че селският син знае за тяхната кражба и ще ги издаде.
На следващия ден, когато кралят се завърнал от лов, придворният ловец сам отнесъл печената патица и я поставил на трапезата пред Ханс. Погледнал момъкът вкусната гозба, втренчил поглед в ловеца и рекъл:
– Да, ето и втория!
Имал предвид, че преживял втори незабравим ден в замъка.
Паникьосан, ловецът изскочил и хукнал да търси слугата. Взели те пръстена, който били откраднали, приготвили и двеста гулдена . Дали ги на Ханс, замолили го, да не ги издава. Той взел парите и пръстена, обещал на крадците, нищо да не казва на краля за тях.

На третия ден Ханс донесъл пръстена. Всички се удивлявали, питали, как го е намерил. Той скромно отговарял:
– С помощта на магия.
Що да стори кралят? Наложило се да заповяда:
– Гответе се за сватба!
Принцесата плачела и молела баща си да ѝ разреши за последен път да изпита съобразителността на Ханс. Речено-сторено! Внесли в тронната зала закрит съд. Поставили го на масата пред бъдещия жених. Трябвало да отгатне, какво има вътре. Ханс се развълнувал, уплашил се и промърморил:
– Много пъти отгатвах, дано този орех да не ми счупи зъбите…
Слугите махнали капака и … Чудо на чудесата! Вътре наистина имало орех! Ханс отново познал. И този път победил в състезанието! За голямо съжаление на краля и принцесата.
Източник:
http://skazochnikonline.ru/index/kak_gans_zhenilsja_na_princesse/0-2700

Превод от руски език и литературна обработка – Маргарита Йорданова Дюлгерова

 

Към следващата австрийска приказка “Крузимюгели – 1“.

Към индекса “Австрийски приказки“.

Към индекса “Приказки от други народи“.