Кръст

 

Камък – кръст

Чеченска легенда

 

Ако пътувате из планините на Чечня – от село Нихалой към Итум-Кале, в дясно от пътя ще видите скала – каменен кръст. Казват че тя се появила много, много отдавна.

Една девойка всеки ден перяла вълна на реката. Обичала тя младеж, който живеел на другия бряг на река Аргун. След проливни дъждове реката прииждала. Момъкът искал да отиде при любимата си, но бурните пролетни води го повлекли.

Девойката както винаги перяла вълна на брега. Чула виковете на момъка, видяла, как мътните дъждовни води го погълнали. Замолила боговете в камък да я превърнат, протегнала ръце и тутакси  се вкаменила.

Така се появила скалата с форма на кръст.

 

Из: Сказки и легенды ингушей и чеченцев – Москва : Наука, 1983, – с. 303-304.

(Поредица “Сказки и мифы народов востока”)

Превод от руски език и литературна обработка М. Дюлгерова

 

Аналогични легенди:

Чеченска – “Камък- кръст”

Ингушка – “Изборът на девойката”

Към индекса за бърз достъп до чеченските приказки.