Category Archives: OGI

07_към “Оги и Ген”

Идеи за компютърна игра към “Оги и Ген”

 

Текст върху екрана – упътване за играчите

Във всички компютърни игри за Оги-Огненото Драконче натискането на клавиша с главна буква И, предизвиква стоп-кадър и дава информация за клавишните комбинации, които действат в дадения етап на играта.

За всяко натискане на този клавиш играчът плаща поне по 10 точки за информацията. Трябва да отрази това в дневника на приключението.

 

За програмистите и художниците – аниматори:

Инструмент за мислене ОФ – отчитане на фактори

 

Групи фактори, с които играчът ще трябва да се съобразява.

 

Изискващи наблюдателност:

Трябва да забележи малка разлика в реакцията на героя или противника, тъкмо преди промяната.

Да осъзнае, че това се случва след като е ползвал някои клавиши или клавишни комбинации определен брой пъти.

 

Изискващи съобразителност:

Трябва да реши, каква комбинация от клавиши да ползва, кога и защо. (Те са логически свързани с Ед-игрите.)

 

Изискващи предвидливост:

Да прогнозира промяната в посоката на действие на клавишите-стрелки и да прецени, как това ще се отрази на хода на играта.

 

Първо ниво

За програмистите и художниците – аниматори:

Смешна рисунка-видеоклип: Зад Скалàта са скрити огледалце, лъскаво копче и малка брошка от пъстри камъчета. Свраката се кипри пред езерната повърхност-огледало. Дървесният червей ХоГ ѝ поднася подарък – дезодорант и бързо се измъква.

Текст върху екрана – упътване за играчите

Можеш да предотвратиш смъртоносната епидемия сред птиците. Как? Разгледай хубаво рисунката. Какво обичат свраките? Помисли! Играта ще стартира след като натиснеш бутона Enter.

За програмистите и художниците – аниматори:

Свраката посяга да натисне спрея на флакона.

Играчът може да отвлече вниманието ѝ с нещо лъскаво и незабелязано да скрие дезодоранта.

С показалеца на мишката влачи избрания предмет.

С клавишите-стрелки мести флакона, за да го скрие. След петото натискане, дезодорантът се накланя леко, подсказвайки накъде ще се насочи след това.

В началото – щом се ползва един клавиш-стрелка 6 пъти, на седмия – той действа в обратна посока; после – след всяко второ натискане на клавиш-стрелка, посоката на действието им се променя с 90 градуса.

Натисне ли играчът клавиш – И – кирилица, главни букви – плаща 10 точки за информацията:

Текст върху екрана – упътване за играчите

И:

В играта “Оги и Ген” тайното оръжие е инструментът за мислене ОФ – отчитане на фактори.

Помисли! Кой е факторът, подсказващ, че посоката на клавишите-стрелки ще се промени?

Ако си се досетил, натисни клавиш Enter и продължи играта.

Ако не можеш да се справиш, плати 100 точки за допълнителна информация. Отрази ги в дневника на приключението. Натисни едновременно клавиш – и – кирилица, малки букви, заедно с клавиш Enter.

След и>Enter се появява нова информация – подсказване:

И: След шестото преместване флаконът леко се наклони в посока противоположна на стрелката, нарисувана върху клавиша.

След това трябва да има два знака с картинка или с текст:

1. Продължи играта

2. Може да купиш допълнителна ОФ информация за 10 точки.

Натисни клавиш – И – главни букви – кирилица, появява се текстът, за който се заплаща с 10 точки информация:

И: Кой е новият фактор, с който трябва да се съобразиш?

А. Ползвам ли два пъти клавишите-стрелки – те променят посоката си.

Б. Как? Помисли и отговори?

Отговори, изписани върху екрана. (При кликване върху кръгчето играта продължава.):

Обръща посоката си.

Променя посоката си обратно на часовниковата стрелка.

Действа като съседния клавиш – по посока на часовниковата стрелка.

В. Имам нужда от допълнителна информация.

 

И: Всеки от клавишите вече действа, като съседния – по посока на часовниковата стрелка.

Запиши в дневника на приключението, че си заплатил тази информация с 50 точки съобразителност и 100 точки наблюдателност.

След първата промяна, клавишите-стрелки променят посоката, в която действат на всяко второ кликване – по посока на часовниковата стрелка.

Успее ли играчът да отвлече вниманието на Свраката и да скрие дезодоранта, появява се надпис:

Запиши в дневника на приключението, че си заслужил по 100 точки наблюдателност, съобразителност и мисловни умения.

 

Ако не успее да отвлече вниманието на Свраката тя грабва дезодоранта и отлита. Появява се картина – пътят на Свраката осеян с трупове на птици, а тя в дъното на пропастта бере душа.

Въпреки неуспеха, играчът продължава на второ ниво, но се появява надпис:

Губиш по 200 точки сила и вълшебство. Запиши това в дневника на приключението.

 

Второ ниво

Можеш да спреш магията и да спасиш Ави и Зоркото око, ако използваш клавишни комбинации от съкратените имена на инструментите за мислене от първите шест игри.

Орлицата прегръща болното орле Зоркото око и проклина Халата, която има глава на бик с огромни рога, но тялото ѝ е на старица-билкарка, в пъстра фолклорна премяна – на престилката ѝ – цветя.

Рисунка – в балонче, за да могат да ползват играта и на по-стари компютри без звук. Или комикс, а може би –  рисувано филмче с озвучаване.

При всяка реплика се променя по някоя част от образа на Ави. Тя погрознява от грозните думи. Пъзел – две картини – красивата и грозната и страшна Ави.

(Предполагам, че първо трябва да се осигури шаблон за фона на пъзела и чак тогава да се наслагва върху него образа на Ави – в красив и в страшен вариант. Така че те да са взаимоземеняеми. След промяната на уста, нос, коса, очи, брада, торсът – за момента непроменените части трябва да се свързват хармонично с новите “погрознели” рисунки. Задача с повишена трудност… Бива си го предизвикателството, нали?…)

Реплики в балончетата:

Орлицата – Убийца!

(В устата на Ави се появяват страховити остри ледени шушулки-зъби. След текста би могло да има някакъв условен знак, който да подсказва, че кликне ли върху него, играчът ще получи нужната информация, на определена цена – по 50 точки сила, например.)

И: Клавишна комбинация ФУ – кирилица, главни букви.

Халата – Фукла!

(Носът – гърбав и изгърбен провисва до средата на тялото на Ави.)

И: Клавишна комбинация ПМИ – кирилица, главни букви.

Орлицата – Жалка магьосница! (Косата щръква вледенена и рошава.)

И: Клавишна комбинация РаП – кирилица, главни букви.

Халата – Глупава хвърката твар! (Очите стават студено-сини и безжалостни.)

И: Клавиш – И – кирилица, главна буква.

Орлицата – Най-презряната сред халите! С нас не можа да се пребориш – посегна на живота на децата…   (Брадата – остра и извита към носа.)

И: Клавишна комбинация НЗЦ – кирилица, главни букви.

Халата – Клеветница, проклета!    (Торсът се деформира.)

И: Клавишна комбинация ГТД – кирилица, главни букви.

След неутрализирането на промените в образа на Ави чрез клавишните комбинации се появява текстът:

Играчът получава по 10 точки внимание и познание, ако е платил за допълнителната информация.

Ако е чел първите шест части на “Оги Огненото драконче” и сам се е досетил имената на кои инструменти за мислене да използва, получава по 100 точки сила, вълшебство, познание и мисловни умения.

 

Трето ниво

Лесно ще се справиш със задачата си в третия етап на тази игра, ако си чел епизод № 12 от “Оги и Сушата”.

Можеш да използваш клавишните комбинации със съкратените имена на инструментите за мислене. Трябва да прецениш, кой от тях ще ти помогне. Внимателно наблюдавай реакциите на героите, за да откриеш факторите, които променят въздействието на клавишните комбинации след повторното им използване.

Рисунка: Леденият дворец на хримтурсите. Пороят Ото – смешно вледенен, се извисява редом с кулите на двореца. Ави на трона си, нежно прикрепя вълшебно кълбо, където огненото драконче сияе с всички цветове на дъгата, от двете му страни – змийчето Питанка и Калин Орела. В средата на тронната зала е окована Ламята. Пазят я ледените великани.

Появява се надпис:

Кои два инструмента за мислене може да се използват при разпита на Ламята?

Ако играчът сам се досети да натисне клавишите ГТД и НЗЦ

 

Да помислим заедно:

Играта е “Оги и Ген”! Как двамата главни герои да минат на преден план? Визуално и игрово – в този вариант е неудачно да се рисува променянето на Ген. Или може би….

Има и друга възможност за структуриране на играта, подчинено на три вида промени в образа на Ави:

Чувства – разкрасяват или погрозняват образа на водната капка

Думи – смалява се, когато я обиждат, а расте, когато я обичат и уважават – колкото повече герои изразяват с думи отношението си, толкова по-силно е въздействието върху Ави.

Действия – осакатява, ако са злонамерени, но и този, който причинява това – също. Добронамерените действия не само разрешават конфликта, но и успяват да излекуват недъзите.

Трудно осъществимо е третото ниво не само като фабулиране, но и като рисуване. Помислете! Използвайте методите на Едуард Де Боно!