06_40_Битка

 

 

Само Омайничето и Офи почувстваха, че решителната битка започва. Напрежението нарастваше. Страх! Ужасен страх заля гората. Обитателите на Долината стенеха в съня си. Сънуваха кошмари. Не можеха да се събудят. Острите нокти на страха сграбчваха мислите им. Разпиляваха чувствата, парализираха волята им.

Скалàта устоя на магията. Напръска Ори, Офи и Опи с мълчана вода от стомничката. А тя все не свършваше… Могъща бе защитата ѝ. Офи успя да поръси всички наоколо. Скоро целият Оги-екип бе на крак. Скакалецът откри, къде са се спотаили Ламята и ХоГ. Гарванчето отнесе в човката си мълчана вода до гнездото на орлите.

Мама Йоли и Вековната мура изпратиха съобщение[1] до всички дървета. Разказаха им за новата опасност. Научиха ги, как да се предпазят от поредната атака на Ламята.

Маймунката Офи, кученцето Ози и Оги успяха да напръскат дори и спящите хора в Долината.

В това време Старият вълшебник намери заклинанието, с което да отблъсне страха. Запрати го с много по-голяма сила обратно към Ламята. Зашеметена, тя залитна право към мадмоазел Фу, която се превърна в портал към Огнената Вселена.

Оги събра всичките си сили, тласна Ламята и затвори портала. Мадмоазел Фу отново прие човешки образ. “Е, засега победихме…” – помисли си тъжно тя.

“Кога?! Кога ще порасна?!… Как да победя завинаги Ламята?…” – гневно се питаше Огненото драконче.

А ти се тревожиш за Оги-екипа? Какво ще се случи? Ще разбереш от  “Оги и Ген”.

Върни се на индекса за бърз достъп до епизодите на “Оги и Халата”, разбери, дали не си пропуснал да прочетеш нещо, което може да ти помогне в следващите битки с Ламята.


[1] Как общуват дърветата помежду си? Учените вече са доказали, че това става чрез аромати. Не ти се вярва? Но е истина! Нападне ли ги враг – например, ако се наплодят много кози – те изгризват кората и изяждат клонките им. Нападнатата гора сигнализира – изпраща на много километри специфичен аромат. Той е неуловим за нашето обоняние, но за дърветата е като силен звън – сигнал за опасност. Тогава те натрупват в листата си особени вещества. Когато стадата яко си похапнат от тези листа – разболяват се, раждат се все по-малко и по-хилави козлета. Така се защитават растенията. Хитро, нали?