04_48_Дневник

 

 

Дневник на приключението

Максимален брой точки, които можеш да заслужиш в тази игра е: 90 точки информация и 46 точки сила. Записвай, колко точки си заслужил. Не забравяй, за всеки прочетен епизод получаваш по 1 точка вълшебна сила.

Към индекса 04_”Оги и кълбовидните мълнии”