Ц

Ц

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.
 Ц  

Цаген, Мулла и дъждът – Х – 1:01 – ингушка

Цар Цървулан – Ран Босилек – Х – 2:57 – българска

Царството на змея – в 6 части  (7:51   7:45   8:16   8:23   7:38   5:14  ; общо – 45:07) – В – молдавска (Записът още не е въведен в сайта.)

Цар Троян има кози уши  – В, У – 6:19 – сръбска

Царят и красавицата – В – в 3 части ( 8:06; 7:58; 8:47 общо – 24:48) – Приказка от Северна Македония – 1, 2, 3.

Цветето на живота – В – в 3 части – общо – 15:02 – дагестанска – 1, 2, 3.

Цената на хляба – В – 1:59 – осетинска

Церодена – В – 3:48 – грузинска

Циганинът и Великаните – В – в 2 части  (9:31   8:14 ; общо – 17:45)  – от Босна – 1, 2.

Цикара – В – в 2 части – общо – 12:49 – грузинска – 1, 2.

 

Към общия индекс “Приказки“.