Х

Х

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

 

Х

 

Хаджбахуа (Как врагът не го убил) – Х – 2:05 – абхазка

Хала-Ава и петлето – Ж – 3:05 – даргинска

Хансл-квак-квак – В – 8:38 – австрийска

Хензел и Гретел  ( препратка към звукозапис от друг сайт виж: немски приказки)

Хершел в ролята на ребе – У – 1:51 – еврейска

Хитрана – Асен Разцветников – Ж – 4:04 – българска

Хитрата мравка – Ран Босилек – Ж, Х – 4:15 – българска

Хитрецът Педро – Х – 3:16 – бразилска (Още не е въведена в сайта.)

Хитрините на крал Марко – Х – 2:47 – хърватска

Хитрият Байбурак – Х – в 2 части – общо – 9:36 – кумыкска – 1, 2.

 

ХИТЪР ПЕТЪР – български приказки – звукозаписи

Приказки за Хитър Петър, преразказани от Сава Попов.

001 – Славей и Пуяк

002 – Да не си гледа срама

003 – Торбата с шегите

004 – Отровната баница

005 – Стопаните са виновни

006 – Глупавият чорбаджия

007 – Ти плащаш

008 – Наредбата за фенера

009 – Зъбът с дългия корен

010 – Трици и халва

011 – Как Хитър Петър излъгал султана

012 – Магаре яде ли боб

013 – Цар Цървулан

014 – Търговецът

015 – Подрязал лозата

016 – Малка е показалката

017 – Добре се преструваш

018 – Крадецът не търси стопанина

019 – Овче рунце – вълче сърце

Анекдоти  за Хитър Петър, обработени от Величко Вълчев

020 – Как Хитър Петър получил името си

021 – Как Хитър Петър надхитрил Симидчията

022 – Хитър Петър младоженец

023 – Как Хитър Петър дава урок на един скъперник

024 – Хитър Петър и жестокият бирник

025 – Магарешката глава

026 – Хитър Петър подиграва алчния владика

027 – Колко струва една плесница

028 – Ял не ял – три и половина

029 – Ученикът надминал учителя си

030 – Колко години живее човекът

 

Хитър Петър и Настрадин Ходжа – Х – 2:08 – Приказка от Северна Македония.

Хитър Петър и завистливите му съседи – Х – в 2 части  ( 6:53; 4:49 – общо – 11:42) – Приказки от Северна Македония. – 1, 2.

Храбрецът Йеркулян – синът на кобилата – В – в 7 части (4:09   4:08   4:53  4:06   4:32   4:50   5:10  ; общо – 41:48) – румънска – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Храбрият войник – Иван Джуренов – В – в 3 части (7:21  6:24  4:45  ; общо – 18:30) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Храбрият обущар – Иван Джуренов – В – в 2 части – 12:26 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Храбрият Пахтат – В – в 4 части – общо – 29:11 – ингушка – 1, 2, 3, 4.

Храбрият принц  – В – в 3 части  (8:08   8:27  5:26 ; общо – 22:01) – чешка – 1, 2, 3.

Храни душа – да те слуша – Ран Босилек – Б – 2:41 – българска

Хубавото момиче – Ран Босилек – В – 5:34 – българска

Хуткунчула – Х – в 2 части – общо 12:02 – грузинска – 1, 2.

 

Към общия индекс “Приказки“.