Ф

Ф

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Ф

Фатима – В, У – 5:15 – балкарско-карачаевска (адыгски народи)

Фатимат и хана – У – в 2 части – общо 12:39 – абазинска (от адыгските народи) – 1, 2.

Фиорита – В – в 2 части  (9:02  5:44  ; общо – 14:46)  – Рим – италианска – 1, 2.

Флейтистът Ча Тан Пхо  – В – в 2 части (5:38 и 4:30 – общо – 10:08) – бирманска (народност – каренска) – 1, 2.

Флорентинецът – В – 7:07 – Тоскана – италианска

“Фрунзулица, царската дъщеря и Най-Злочестия” – в 3 части   (4:53   4:16  3:41  ; общо – 12:50) – В – румънска – 1, 2, 3.

Фът Фрумос и Слънцето – В – в 9 части   (4:45   4:30   3:34   4:11  5:01   4:14  4:39   3:07   3:19  ; общо – 37:20)   – молдавска – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

Към общия индекс “Приказки“.