У

У

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

У

Удивителното дърво – В – в 2 части (10:19   9:09  ;  общо – 19:20 )  – словенска – 1, 2.

Улькер-каан – В – 3:37 – алтайска

Ум – бол, пари – никакви – У – в 2 части – общо – 9:30 – грузинска – 1, 2.

Ум и щастие – Ран Босилек – В – 4:03 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Ум и щастие – У, В – в 3 части  (9:10 ; 7:09 ; 6:09 – общо – 22:28) Приказката е от Северна Македония. – 1, 2, 3.

Ум и щастие – У – 7:13 – татска

Умна глава – Ас. Разцветников – У – 5:07 – българска

Умна девойка – Ран Босилек – У – 3:24 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Умната жена – У – 4:06 – азербайджанска

Умната мома – Иван Джуренов – У – 5:18 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Умница (Как умният човек оженил сина си) – У – 3:53 – абхазка

Умният майстор – Ран Босилек – У – 2:17 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Умният селянин  – Ран Босилек – У – 2:29 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Умният старец – У – 3:08 – кумыкска

Умно овчарче – Ран Босилек – У – 2:44 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Умното момиче – У – в 2 части  (8:02   8:38  ; общо – 16:40) – чешка – 1, 2.

Урызмаг и Харан-Хуаг – из нартския епос – Е – 5:50 – осетинска

Ученикът на дявола – В – 11:15 – сръбска

Ученикът на шивача – У – в 2 части – общо 11:24 – азербайджанска – 1, 2.

Учителят – магьосник – В – 5:13 – германска

 

Към общия индекс “Приказки“.