Т

Т

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Т

Тайната на безносия Силайм – В – в 4 части – 22:07 – ингушка – 1, 2, 3, 4.

Тайната на дружбата (Кечал) – В, Х – в 8 части – общо 39:55 – азербайджанска – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Тайната на младостта – В – 2:51 – аварска

Тайнственото подземие – В – в 2 части (5:59   6:30 ; общо – 12:29) – В – австрийска – 1, 2.

Таунтакая с вълшебния лък – В – в 2 части (5:08 ; 5:42 – общо – 10:50) – бирманска (народност – каренска)  – 1, 2.

Тахта-Клыдж – В – в 2 части – общо 9:25 – азербайджанска – 1, 2.

Темир Болат – В – 6:24 – балкарско-карачаевска (адыгски народи)

Тигърът и Ман Бья – В – в 2 части (6:26 и 6:16 – общо – 12:42) – бирманска (народност – качин) – 1, 2.

Тимар – В – в 3части – общо – 14:32 – чеченска – 1, 2, 3.

Тимар с обгорялото бедро – В – в 2 части – общо – 15:03 – чеченска – 1, 2.

Тиндала – Х – 1:15 – молдавска (Още не е въведена в сайта)

Топлата ръкавичка – А. Каралийчев – В – 6:57 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Трандафир – пшеничено зърно – Х – в 2 части (10:03   10:02  ; общо – 20:05) – молдавска (Още не е въведена в сайта)

Тримата братя – У – в 2 части – общо – 13:17 – абазинска (от адыгските народи) – 1, 2.

Тримата братя – В – в 3 части  (4:56   5:13   5:35  ; общо – 15:44) –  молдавска (Още не е въведена в сайта – ФФр)

Тримата братя-гарвани – В – в 4 части (7:19   6:22   7:38   7:41  ; общо – 29:00) – словашка – 1, 2, 3, 4.

Тримата братя и девойката шах – В – в 2 части – общо – 9:32 – аварска – 1, 2.  

Тримата братя и златната ябълка – приказна повест – в 21 части – В – общо 2:32:48 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Тримата братя и Ламята – Иван Джуренов – В – в 3 части (7:40  6:20  8:54  ; общо – 22:54) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Тримата братя, трите вълшебни коня и трите хански дъщери – В – в 3 части, общо – 19:44 – чеченска – 1, 2, 3.

Тримата братя – умници  – У, Х – 5:05 – от Босна

Тримата братя шивачи – Спасия Джуренова – В – в 3 части (7:10  4:11  7:51  ; общо – 19:12) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Три сестри – В – в 2 части (8:37 и 4:37 – общо 16:17 – Приказката е от Северна Македония. – 1, 2.

Трите грахчета – В – в 2 части (8:06   7:43  ; общо – 15:49)  – словенска – 1, 2.

Трите златни круши – В – в 2 части  (8:08  7:36 ; общо – 15:44) – словашка – 1, 2.

Трите кутийки – В –  3:26 – австрийска

Трите перли – У – в 2 части – общо – 8:18 – чеченска – 1, 2.

Трите съвета – У – 2:09 – арменски

Трите съкровища – В – 7:06 – японска

Трите ябълки – В – 5:16 – чешка приказка

Три умни глави – Елин Пелин – Х – 1:37 – българска

Три чудесни риби – В – 2:46 – австрийска

Три ябълки – В – 5:16 – чешка

Турчин, сърбин и циганин – Б – 4:19 – от Херцеговина

Тхан Дал (или „Сестрата и седемте братя“) – В – 5:09 – бирманска (народност – чин)

Търговците  – Х – 3:16 – молдавска (Още не е въведена  – ФФр.)

Търкаляй се, търкаляй се, грахче – В – 9:43 – японска

Търкулниграхчо – в 2 части  (9:14  10:10  ; общо – 19:24) – украинска  – 1, 2.

Тъстът – скъперник – У – 2:15 – еврейска

 

Към общия индекс “Приказки“.