Три чудесни риби


Три чудесни риби
Австрийска приказка

От няколко дни един рибар не успявал нито една рибка да хване. Веднъж той отново отишъл край езерото, хвърлил своите мрежи. Надявал се да осигури малко храна за дечицата си, които плачели от глад у дома.
Хвърлил мрежата си във водата, но когато я извадил, вътре лежал само един камък. Втория път уловил мъртво прасенце, третия – намерил малка кутийка. Отворил я. Изведнъж се появил огромен дух, който казал:
– Легни в кутийката или ще те убия!
Много се изплашил рибарят, едва промълвил:
– Но тя е толкова малка, как да се събера в нея?!
Духът решил да покаже на рибаря, че в кутийката има достатъчно място. Пъхнал се обратно вътре. Тогава рибарят бързо хлопнал капака и се наканил да хвърли кутийката обратно в езерото. А духът с гръмотевичен глас го замолил, да се смили над него. Обещал да му издаде страшна тайна.
Рибарят изпълнил молбата му. Тогава духът рекъл:
– Аз съм духът на сина на вашия крал. Баща ми ме хвърли в езерото, защото бях много лош – непрекъснато се дуелирах, избих много хора. Ще намеря покой, само ако сторя добро на този, който ме намери. Послушай ме, недалеч от тук ще откриеш езеро. Хвърляй всеки ден по веднъж мрежата си и отнасяй уловената риба в двореца. За всяка рибка ще получаваш по един дукат .
Послушал рибарят духа на принца, намерил езерото, метнал мрежата във водата, уловил прекрасна риба. Занесъл я в двореца. Кралският готвач много харесал рибата. Дал на рибаря един дукат. Зарадвал се готвачът, че днес ще може да поднесе на кралската трапеза нещо необичайно. Но щом сложил рибата върху скарата, тя отворила уста и казала:
– Докато вършите добро и вие ще сте добре. Но причините ли зло някому, гответе се за лоши новини.
Още рекла-неизрекла, рибата отлетяла през комина. Изчезнала!
И на втория ден се случило същото. Вестта за това чудо стигнала до ушите на краля.
На третия ден той слязъл в кухнята, сам видял и чул всичко.
Разпитал кралят рибаря. Той му разказал, че е срещнал духа на принца, който съжалява за злото, което е причинил. Като чул това, бащата много се зарадвал, назначил рибаря за кралски рибар и го поканил да заживее в двореца, заедно със семейството си.
Източник: http://skazochnikonline.ru/index/tri_chudesnye_ryby/0-2697
Превод и литературна обработка – Маргарита Йорданова Дюлгерова

Три чудесни риби

Три чудесни риби

Илюстрацията е от сайта: http://skazochnikonline.ru/kartinki4/23.jpg

Към индекса – “Австрийски приказки“.

Към общия индекс “Приказки от други народи“.