С

С

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

С

Саламанското грозде – В – 7:42  – Тоскана – италианска

Самодивата и Бетушка – В – в 2 части (7:38   7:02 ; общо – 14:40)  – чешка – 1, 2.

Сам повярвал на измислицата си – Х – 0:36 – чеченска

Санта Сааджа и Сафа Сааджа – В –  в 2 части – общо 16:39 – абхазка – 1, 2.

Сардон (Как Сардон измамил уаигите) – осетинска приказка – Х – в 2 части – (4:26 и 4:31 – общо 8:57) – 1, 2.

Свинарчето Тодораш – В – в 6 части (4:10   4:22   4:18   4:08   4:58   5:36 ; общо – 28:32) – румънска – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Святите обувки (За Хершер Острополер) – У – 3:53 – еврейска

Седем години с Бялата змия – Ж – 4:01  – словенска

Седемте братя и Алтън Солону – В – литературна обработка на алтайски приказки в 12 части – алтайска – времетраене на звукозаписите:

(1 – 6:04, 2 – 4:05, 3 – 4:32, 4 – 3:48, 5 – 5:41, 6 – 6:00, 7 – 5:14, 8 – 5:41, 9 – 3:47, 10 – 3:37, 11 – 2:33, 12 – 8:53)

От тук можете да активирате звукозапис:

начало; 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Седемте звезди – В – в 2 части  (9:42   9:53 ; общо – 19:35) – сръбска – 1, 2.

Седемте клонки от нар – У – 3:29 – азербайджанска

Селянинът-господар – Х – 3:38  – чешка

Селянинът, графът и камбаната – У –  4:54  – В – австрийска

Селянинът звездоброец  – Х – 5:11 – Венето – италианска

Селянинът, измамил шестима разбойника – Х – 4:18 – Сардиния – италианска

Селянинът и кокошките му – Б – 2:32 – сръбска

Селянинът и Мравката – Ж – 1:41 – кабардинска (адыгски народи)

Селянинът и ходжата – Х – 0:53 – Приказка от Северна Македония.

Сестрата и седемте братя – В – 5:09 – бирманска (народност – чин)

Сестрата на седемте братя – В – в 2 части – общо – 11:58 – лезгинска – 1, 2.

Сила и Хитрост – Елин Пелин – Х – 6:22 – българска

Силата на родната земя – В – 8:53 – алтайска

Синигерчето – Ж – 5:41 – алтайска

Синият килим – В – в 2 части – общо 10:05 – грузинска – 1, 2.

Синът на бедната вдовица – В – 5:48 – адыгска

Синът на бедняка и дъщерята на шах Аббас – В – в 2 части – общо – 10:59 – татска – 1, 2.

Синът на бялата кобила – В – в 2 части  (8:54  9:53 ; общо – 18:47) – унгарска – 1, 2.

Синът на везира – В – в 3 части    (9:37   9:28   5:01 ; общо – 24:06) – от Босна  – 1, 2, 3.

Синът на Врания кон – В – в 3 части – общо – 15:06 – грузинска – 1, 2, 3.

Синът на Дадамыж – В – от 2 части – общо 10:13 – абазинска (от адыгските народи) – 1, 2.

Синът на ловеца и Белият елен – В – в 3 части – общо – 14:14 – грузинска – 1, 2, 3.

Синът на мелничаря и розовият град – В – в 3 части  (9:26  9:02  8:59  ; общо – 27:27)  – полска – 1, 2, 3.

Синът на мечока (Медведич) – В – в 2 части – общо – 17:31– от Херцеговина – 1, 2.

Синът на слепия Ногай – В – в 3 части – общо – 19:50 – адыгска – 1, 2, 3.

Сиренето – Б – 1:44 – сръбска

Сиромах и дявол – У – 3:12 – осетинска

Сиромахът и алчната му жена – Иван Джуренов – Х – 7:41 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Сиромашията – Ран Босилек – Б – 2:09 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Сказание за възвръщането на огъня – Л – 3:55 – абхазка

С какво небесните обитатели дарили Сослан – из нартские епос – Е – 6:21 – осетинска

(Още за Сослан – из нартския епос – Е – 7:08 – осетинска: Как Сослан спасил Шатана от Адското езеро)

Скъпи гости – Х – 2:07 – еврейска

Славеят – Ж – 2:24 – азербайджанска

Славеят и враната – Ж – 2:09 – татска

Слепият змей – А. Каралийчев – В – 8:39 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Сливи за смет  – Б, У – 2:27 – сръбска

Сложи масичка, златното магаре и скочи тояга – В – в 3 части (6:37  7:56  9:37 ; общо – 24:10) – германска – 1, 2, 3.

Слонът със седемте глави и седемте опашки – В – в 2 части  (6:14 ; 3:39 – общо – 9:53) – бирманска – народност – шан) – 1, 2.

Слуга и Господар – Х – 2:26 – молдавска (Звукозаписът още не е въведен в сайта.)

Слънцеборец – Спасия Джуренова – В – в 2 части (6:34  5:57 ; общо – 12:31) – българска    (Още не е въведена в сайта.)

Слънце и месец – Ран Босилек – В – 5:23 – българска (Още не е въведена в сайта.)

Слънчевият кон – В – в 5 части  (3:32   4:44   4:45   4:16   3:06  ; общо – 20:23) – словашка – 1, 2, 3, 4, 5.

Смъртта на Кикос – У – 5:46 – арменска

(В българските приказки – „Нероденият Иванчо“ ; в бирманските: Име – “Как измисляли име на детето” – У – 4:28 – бирманска (народност – каренска).

Снежанка – В – в 3 части (5:51  6:12  4:08 ; общо – 16:11) – германска – 1, 2, 3.

Сокол и Врана – Ж – 1:11 – ингушка

Солта е по-скъпа от златото – В, У – в 2 части (5,19   4:39 ; общо – 9:58) – словашка – 1, 2.

Справедливата жена – У – 6:13 – татска

Спящият джигит – В – 6:10 – чеченска

Сребърният нос – Х – в 2 части (6:35   5:31 ; общо – 12:06) – Пиемонт – италианска – 1, 2.

Станой-Нестануш – Спасия Джуренова – В – в 4 части (5:52  5:26  6:42  5:32 ; общо – 23:32) – българска (Още не е въведена в сайта.)

Старата предачка – В – 3:27 – японска

Старателният ратай – Б – в 2 части (10:46   5:47  ; общо – 16:33)   – словенска – 1, 2.

Старецът, който обичал гатанките – Х – 5:02 – японска

Старицата и смъртта – Х – 4:35 – унгарска

Старият козел и вълкът – Ж – 1:54 – адыгейска (адыгски народи)

Старият рибар и неговата горделива жена – В – 6:55 – унгарска

Старият Щърк – К. Константинов – В – 4:15 – българска

Строителите на кули – Л – 2:21 – ингушка

Стъклената планина – В – в 2 части  (7:59  8:04  ; общо – 14:03)  (има дракон)  – полска – 1, 2.

Стъкленият мост – В – 7:23 – словенска

Съдружие – Ас. Разцветников – Ж – 3:47 – българска

Съобразителният мелничар – У – 1:23 – лакска

Сюлейман-пророкът и мравката – У – 2:01 – ингушка

 

Към общия индекс “Приказки“.