Приказки от Словения

За вълшебства и подвизи

Водният дух

Когато активирате звукозапис, той ще се отвори на нов екран. Можете да се върнете пак тук – от горния команден ред. Така ще разглеждате илюстрациите, докато слушате звукозаписа на приказката, който сте избрали.

Графът на глиганите  – 1, 2.

Девойката и песоглавците

Железният пръстен – 1, 2, 3.

За храбрия ковач – 1, 2.

За четиримата музиканти

Злата мащеха, добрата заварена дъщеря

Как Дяволът се оженил

Лечебната ябълка – 1, 2.

Лисугерът – 1, 2.

Пастирчето

 

Стъкленият мост

Трите грахчета – 1, 2.

Удивителното дърво – 1, 2.

Легенди и предания

Как вербуващите подмамвали нашите деди, да станат войници

 

Крал Матияш

Приказка за река Драва

Приказки за животни

Вълк, куче и котарак

Защо Заекът куца    

Защо мравката има криви крака

Заю и Мечока

Таралеж

Бурундюк

Белка

Как белката се омъжвала

Защо куца заекът

Бялата змия

Седем години с Бялата змия

Битови приказки

Кралят и тримата му сина

Старателният ратай – 1, 2.

Източник: СКАЗКИ народов Югославии. – М, Худ.л-ра., 1984. Художник В. Юрлов

 

Към „Словения

Към общия индекс „Приказки“.

Към „Природата срещу грипа“.