Испански фолклорни

Албум с испански фолклорни костюми

От Галиция

От Саламанка:

              

       

От Гран Канария:

От Замора:

 

  

От Кантабрия:

 

От  Лагартера:

 

От Сан Лоренцо :

 

Мантиля от 1922 година:

Мантиля

Тореадори:

Идея за урок

За развитие на мисловните умения

Разделете децата на групи. За всяка група изберете по две снимки на фолклорни костюми от два различни народа. Държавите да нямат общи граници.

Показвайте всяка двойка костюми на екрана – преди започване на занятието и докато говори детето – говорител на съответната творческа група.

Определете за говорител на “творческия екип” най-стеснителното дете от групата.

Най-темпераментното от децата, което не обича да се заседява на едно място и бързо губи концентрацията си и разсейва вниманието си, наречете “главен изследовател” – то ще определя, кои елементи от двете снимки – фолклорни костюми на два народа от далечни страни си приличат.

Всяко дете от групата има задача да обясни, защо е тази прилика. Дали от сродните природни условия? Или от поминъка – начина, по който си изкарват прехраната? Или от религията? и т.н.

Накрая, трябва да съумеят да постигнат съгласие и да обобщят становището на творческия екип, а най-стеснителното дете – говорителят на творческия екип да  го съобщи пред класа.

Всяка творческа група може да оспори изследователските изводи на другите отбори, аргументирайки мнението си и да даде цифрова оценка, за това, как са се справили другарите им.

Оценката на отборите се формира от разликата между средно-аритметичния резултат от оценките, които са им дали другите отбори и тяхната самооценка.

 

Към “Испания“.

Към Албум – „Кукли с испански фолклорни костюми

Към „Испанска фолклорна музика и танци“.

Към „Испански приказки

Към “Пиренейски приказки

 

Към общия индекс „Приказки“.