Из “Оги и Ламята”

Откъс от речника към „Оги и Ламята“ и от епизод 1_10

Фолклор – Думата “фолклор” означава “устно народно творчество”.

Фолклорна енциклопедия – Обяснява традициите, обичаите и вярванията на народа ни. Например:

1_10_ЛАМЯ

  1. Как изглежда?

Има кучешка глава, с големи остри зъби и нокти на четирите крака. Тяло на змия с големи алени и жълти люспи. На края на опашката ѝ – завита на колело, стои сраснал рог.

  1. Как се появява на тоя свят?

Змия, която е живяла 12, 40 или 100 години може да се превърне в ламя, ако главата ѝ бъде отсечена близо до рог на вол или бивол.

  1. Според фолклора, какво прави Ламята?

Лакома и кръвожадна, тя унищожава реколтата. Ламите са господари на изворите и пазят тяхната сила.

  1. Кой може да я победи?

Човек не може да убие ламята. Само змейовете могат.

Змеят пази реколтата. Лятно време, задуха ли силен вятър, който изскубва дърветата от корен, старите хора казват: “Ламята се е разлютила.” Загърми ли, затрещи ли – значи змейовете вече са излезли да се бият с разлютената ламя. Много от тях намират смъртта си в тази люта схватка.

По-силни от Ламята са Свети Георги, Змеят и Чумата.

  1. Може ли Ламята да бъде добра?

Разказват, че край родопското село Момчиловци живеела Добрата Ламя. Имала 9 глави и 9 опашки. Пазела селото, когато искали да го ограбят или потурчат[1]. Накрая се превърнала на буково дърво, което веднъж в годината ставало пак Ламя. Дървото – стопанин на селото – било почитано и пазено.

 

[1] Да принудят българите да се откажат от вярата си – да приемат исляма. Да ги накарат завинаги да бъдат “рая” – бедни и безропотни. Да забравят, че са българи, че са живели свободни, че са побеждавали в битките, че са създатели на древна култура.

 

Към “ОГИ

Към общия индекс “Приказки