Идеи за урок “Грузия – България”

Идеи за провеждане на комплексен урок по музика, четене и родинознание в началния курс, с участието на студенти

Преди урока

Задачи за студентите-музикални педагози:

Да посочат приликите и разликите между Грузинския многоглас и Пиринския двуглас. Да подберат музикални откъси, с които да илюстрират твърденията си.

Да подготвят мелодия-загадка за децата. По време на състезанието да разучат с децата по една, лесна за запаметяване и тригласово изпълнение мелодия от българския и грузинския фолклор. Да ги изпеят заедно с тях.

Задача за бъдещите начални учители:

Посочете приликите между три български и три грузински приказки, по ваш избор. Дискутира се на семинарно занятие.

Задачи за учителите:

Заедно със студентите и техните преподаватели по музика, детска литература, фолклор или теория на литературата, предварително подберете два кратки откъса пирински и грузински мелодии или видеоклипове, а също – приказките – български и грузински, които ще ползвате в урока.

Задачи за екипна извънкласна работа на децата:

1. Кой християнски светец е особено почитан и в двете държави?

2. Главно по какво се различават грузинските от българските икони, на които е изобразен този светец?

3. Кое живо същество е изобразено и на българския и на грузинския герб?

 

Изследователски задачи, с повишена трудност – за най-будните деца от трите отбора:

1. Кога и къде грузинци са основали манастир в България?

(Вижте текста за  Бачковския манастир – в помощ на педагога.)

2. Кои герои от грузински приказки ви напомнят за българските и защо? Отговорите на трите отбора – в писмен вид – предварително педагогът ги е прочел, поправил правописните грешки и избрал откъси, които децата да прочетат по време на състезанието.

 

Ход на урока

 

Представяне на гостуващите студенти. Разпределяне на гостите към трите отбора на децата.

Всеки отбор получава по две флагчета – едното с българското, другото с грузинското знаме. Всеки отбор трябва да познае, от коя държава са образите или звукозаписите и да вдигне съответния флаг. Време за мислене и дискутиране – 6 секунди (след като се появят образите на екрана). Знак, капитаните на отборите вдигат съответното флагче.

Може да се пропусне времето за мислене след българските мелодии – две песни от Банско – пеят двама младежи – фон – много хубава  снимка от Пирин:

http://www.youtube.com/watch?v=JSPPzgR5Jww&feature=relmfu/

Първи въпроси:

Кое живо същество е изобразено и на българския и на грузинския герб? Отговор: лъв.

Кой християнски светец е особено почитан в България и Грузия?

Отговори:

Свети Георги – икони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. (Показват се на екрана две грузински (7 и 8) и две български – 3 и 6, например. )

Двете грузински икони имат нещо общо, което ги отличава от българските. Какво е то? (Начинът, по който е изобразена ламята.)


Кои образи и мелодии са български, кои – грузински?

1. Пирин (7)  – един или повече образи – по избор на педагога: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  Скалите край Мелник8, 9 показват се един или повече образи – по избор на педагога.

 

2. Звучи пирински двуглас. (кратък откъс – звукозапис или видеоклип: например: “Херувим” -изпълнение на Даниел Спасов и Милен Иванов: http://www.youtube.com/watch?v=bIIX02PTm0M

 

3. Грузия – Кавказ – един или повече образи – по избор на педагога: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Например: снимка от Кавказ  и наситено червените хълмове от пясъчник, които се намират в югоизточната част на Грузия, непосредствено до границата с Азербайджан, в близост до древния скален манастир Давид Гареджи.

 

4. Портрет на грузинската царица Тамара. Учителят пита: Коя е красавицата и какво е направила за своя народ? Изслушва отговорите и на трите отбора. (Царица Тамара обединява грузинците. Ръководи мъдро и справедливо държавата. Успява да опази страната от турското нашествие. По време на нейното царуване са построени църкви и манастири. Като тази в Багратиони, изградена по нейна повеля.) За най-любознателните –  легенда за Святата Царица Тамара.

 

5. След показването на рисунка или икона с образа на  Цар Борис ІМихаил (1, 2) учителят пита: Кой е този владетел и какво е направил за своя народ? (Приемането на християнството, довеждането на учениците на Кирил и Методий в България, въвеждането на славянската писменост.)

 

6. Българска народна носия – един или повече образи – по избор на педагога: 1, 2, 3, 4, 5.

 

7. Грузинска народна носия – един или повече образи – по избор на педагога. – http://irakly.org/forum/post186097.html,     1, 2, 3, 4 .

 

8. Грузински многоглас – видеоклип –  мъжка вокална група – запис от концерт –  http://www.youtube.com/watch?v=6QYjV19XZdc   или подбран откъс от грузински многоглас: мн-1, мн-2, мн-3, мн-4.

 

9. Кои герои от грузински приказки ви напомнят за българските и защо? – Прочитат се откъси от колективните отговори на трите отбора. Учителят съобщава, по колко точки е заслужил всеки отбор за изпълнението на тази задача.

 

10. Изненада – Трябва да прогонят или да омагьосат враг, пристигнал от страната на приказките с мелодия, разучена и изпълнена на три гласа.

Или с импровизации на фолклорни музикални инструменти; музикални играчки, които наподобяват техния звук или с вокални мелодии-импровизации във фолклорен стил.

Алтернативни варианти:

Да отгатват загадки, свързани със съответната приказка, от която е изскочил врагът.

Да го пленят с танц – характерен за народа, създал приказката.

Да покажат, че познават и спазват нравствените ценности, внушавани чрез съответната фолклорна творба. (Например: Да почитат по-възрастните и да се вслушват в мъдрите им съвети. Да пазят сговора и разбирателството в семейството. Да се трудят и честно да изкарват хляба си. Да бъдат умни и съобразителни, бързи и смели.) Врагът задава въпроси, свързани с поведението на децата в реалния живот, предварително подсказани от учителя, без знанието на учениците.

 

Подбрах някои сайтове – грузинска музика, фолклорни костюми и танци. (9 март 2014 година). Преди да ги предложите на учениците, моля, проверете отново, отварят ли се и дали не се появяват реклами, с неподходящо за децата съдържание.

М. Дюлгерова