Бачковски манастир

Грузинци са основали Бачковския манастир

4_ Бачковски манастир – църква

4_ Бачковски манастир – църква

Манастирът е основан през 1083 г. от грузинците Григорий Бакуниани — велик доместик на западните войски на византийския император Алексий Комнин І и Абазий – негов брат.

Съставеният по нареждане на основателя манастирски устав (типик) е запазен в преписи на гръцки и грузински език. Според него светските и църковни власти, включително митрополитът на Филипопол (Пловдив), нямат право да се месят в работите на обителта и достъпът в нея е закрит за монаси-гърци.

Бачково се развива първоначално като център на грузинското монашество.

Към края на XI в. там се оформя книжовна школа, известна в изворите като Петрицонска — название, произхождащо от първоначалното име на съседната крепост Петрич.

Чрез преводаческата дейност на работещите в манастира книжовници, сред които е и известният ученик на Йоан Итал, грузинският философ Йоан Петрици (около 1050 – 1130 г.), се осъществяват връзките на средновековна Грузия с Византия.

От това време са съхранени: костницата – 1, 2, църквата “Св. Архангели” – 3, 5 и иконата на Богородица, чийто стар сребърен обков бил дарен през 1311 г. от грузинците Анастасий и Окропир (Златоуст).