Е

Е

Азбучен показалец – “Звукозаписи на приказки – А- Я”

Заглавията на приказките са подредени по азбучен ред. Посочено е времетраенето на всеки звукозапис. По-продължителните звукозаписи са разделени на епизоди, траещи до 10 минути.

От номера на епизода има препратка – звукозаписът се отваря на нов екран. За приказките, само с един звукозапис, препратката е от цифрите за времетраенето му.

Докато слушате, от горния команден ред можете да се върнете тук и да изберете от главното меню “Приказки” народност, за която искате да прочетете и да разгледате снимки на природни забележителности и фолклорни костюми.

Е

Еврейска музика и приказка за детето, което свирило в деня за молитви

Еврейски анекдоти за Хершел Острополер:

№ 131 – Хершел и кръчмарката – 0:55

№ 132 – Излъжи, без да мислиш! – 0:16

Еврейски анекдоти за Шмерл Снитковер:

№ 149 – Те и така са си хубави – 0:23

№ 150 – Цената на главата – 0:25

Еврейски анекдоти за Мотьке Хабад

№ 161 – Не му харесва това – 0:18

№ 165 – Помощник – 0:26

Еврейски анекдоти за Лейбеле Готсвиндер

№ 168 – Не бива да си придирчив! – 1:30

Еврейски анекдоти за Шайке

№ 180 – Шайке благославя – 0:38

Еврейски анекдоти за Колев Лец

№ 186 – Той също иска да живее – 0:58

Еврейски анекдоти за Фроим Грайдигер

№ 192 – И двамата грешат – 0:23

Еврейски анекдоти за Бинька Дибек

№ 194 – Бинька и варениките – 0:42

№ 196 – Шкаф не му трябва – 0:15

№ 199 – Как Бинька благословил богаташката – 1:07

Еврейски анекдоти за Шлойме Людмирер

№ 208 – Заслужава си цената – 0:43

№ 209 – Дълг и маса – 0:45

№ 223 – Ще се върне – 0:33

Еврейски анекдоти за Бене

№ 251 – Водата е най-добра – 0:42

№ 317 – Кой е по-хитър? – 0:49

Приказки за ум и хитрост на евреите-ескенази:

№   90 – Кралските загадки – 3:07

№ 143 – Пророк Илья – адвокат – 2:55

Святите обувки – за Хершел Острополер – 3:53

№ 206 – Скъпи гости – 2:07

№ 225 – Тъстът – скъперник – 2:15

№ 123 – Хершел в ролята на ребе – 1:51

Приказки за вълшебства на евреите-ескенази:

Бебеле (Бобчо) – 3:50

№ 53 – Бели дрехи – 1:20

№ 12 – Береле – женихът-мечок  – 3:55

№ 8 –   Приказка за царя и умния слуга – 5:03

№ 10 – Приказка за Далес – 2:24

№ 11 – Чувалчето на Машиах – 2:28

№ 52 – Шрейтеле – пекар – 1:29

 

Един от друг по-малки – Х – 5:56 – адыгска

Една нощ в рая – В – 6:05 – Фриули– италианска

Едно, но…(Само един занаят, но овладян до съвършенство)  – У – 2:28 – (Бирма –Мьянмар  – народност – бирманци)

Езензулхар – В –  1, 2. (Красавицата Еезензулхар) – аварска – 1, 2.

Езикът на зверовете – В –  в 2 части  (6:19   5:41; общо – 12:00)  – сръбска – 1, 2.

Еленко, Елена Прекрасна и Бабаханджоми – В – в 5 части – общо 23:30 – грузинска – 1, 2, 3, 4, 5.

Еленчето – В – в 2 части (8:09   7:09; общо – 15:18)– словашка – 1, 2.

Еро и кадията   (1:17)  – Х – от Херцеговина

Еро и султана  – Х – 4:23 – от Херцеговина

Еро и турците – Х – 3:15  – от Херцеговина

Еро и чехлите – Х – 1:38 – от Херцеговина

Еро – осъден на смърт – Х – 1:29 – от Херцеговина

Еро от оня свят – Х – 5:43 – от Херцеговина

Ето ти 7   – В – 9:53 – Лигурия – италианска

 

Към общия индекс “Приказки”.