Драконът и момичето

 

 

avstr_dr-m

 

avstr_dr

Към австрийската приказка “Хансл квак-квак“.