Гръцки фолклорни костюми

Древна Елада

Благодарение на Гугъл и Яндекс ру, успях да подбера снимки на гръцки фолклорни костюми. Дано това помогне на педагози, библиотекари и родители, да обогатят и задълбочат възприятията на децата и студентите.

Поставяйки задачи за откриване на приликите и разликите между фолклорните костюми на различни народи, развивате умения за съсредоточаване на вниманието.

Ако използвате неформалното общуване и игровия подход, активирате по-силно мотивацията за пълноценно участие в познавателния процес.

Насърчавайки учениците и студентите да осмислят връзката между, географското разположение, основния поминък на хората от даден регион, социалния им статус и фолклорния костюм, подпомагате развитието на мисловните умения на своите възпитаници.

Живеем във време, когато онлайн обучението ще става все по-актуално. Ще се наложи все по-често да разработвате индивидуални стратегии, съобразени с особеностите, възможностите и интересите на всяко от децата.

Сайтът http://aedvil.eu се изработва безплатно. Безплатно е и ползването му от учители, библиотекари, родители, деца и студенти. Използвайте го, за да спестите време, което може да употребите, за да проявите творческите си възможности при подготовката на по-интересни и полезни учебни занятия.

Фолклорни костюми от Кипър:

 

 

Мъжки фолклорни костюми от Гърция:

Гръцки фолклорни костюми:

Гръцки фолклорни костюми от Крим:

  

Гръцки женски фолклорни костюми:

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9 – албанки от Гърция

10

11

12

Гръцка бродерия от остров Карпатос в Егейско море:

Рисунка – гръцки фолклорен костюм от остров Корфу:

Гръцки фолклорен костюм от Аргос:

Гръцки фолклорен костюм:

Към „Гърция

Към Албум    „Кукли с гръцки фолклорни костюми“.

Към „Гръцка музика и танци“.

Към „Митове и легенди от Древна Елада

Към „Гръцки приказки“.

 

Към общия индекс „Приказки“.