Аждаха

 

 

Най-хубаво е това, което ти харесваш

 

Аварска приказка

 

Много, много отдавна страшен аждаха завардил единствения аварски извор. Много смелчаци се опитвали да прогонят чудовището, но загивали от ударите на страховитата му опашка. Построил Аждаха грамаден дворец край извора. Оградил го с ужасна ограда – на всеки кол глава на юначен планинец била забита.

В това време синът на бедна вдовица растял и мечтаел, с Аждаха да се пребори, извора да отключи, аварските земи от чудовището да освободи. Дълго го убеждавали да се откаже, живота си да не рискува, майка си сама да не оставя.

Не ги послушало момчето. Грабнало меча си, метнало се на коня, отправило се към двореца на чудовището. Изскочил Аждаха, пресрещнал конника:
– Кой се осмелява, до мен да се приближи?
– Аз! Искам силата си с теб да премеря.
– Нима не знаеш? Не се е раждал и няма никога да се роди човек от мен по-силен. Затова на всички дребни твари като теб само по един въпрос задавам. Грешен ли е отговорът – убивам дребосъка само с един удар на опашката си.
– Ами ако отговорът е верен?
– Ще загина. Но това никога няма да се случи. Глупави същества сте вие – хората.
– Добре, задай въпроса си.

По знак на Аждаха се отворили два прозореца на двореца. Две жени надикнали от там. Едната – чудна красавица, другата – нищо особено.
– Коя е по-красива? – запитало чудовището.
– По-красива е тази, която ти повече харесваш. – отговорил момъкът.
– Прав си! – въздъхнал Аждаха.

 

Строполило се чудовището на земята и издъхнало. Освободени били аварските земи, отново бликнали изворите.

 

Казват, че тялото на мъртвото чудовище е планината Акара край Хунзаха…

 

 

Източник: http://www.nskazki.nm.ru/avar.html

Превод от руски език и литературна обработка – М. Й. Дюлгерова

 

 

Към следващата аварска приказка “Вълк и кълвач“.