Category Archives: славянски

Видове кукли

Албумите „Видове кукли“ са създадени по идея на Петя Стефанова –

доктор по музикознание, главен асистент в Русенския университет.

В изследването “В СВЕТА НА МУЗИКАЛНАТА ФАНТАЗИЯ С КУКЛИ И ИГРАЧКИ” тя описва оригинални авторски решения  във връзка с нотното ограмотяване.

Добавих още образи към избраните от нея снимки на кукли и се надявам това да е полезно за педагозите и родителите, да събуди интереса на децата към преподавания материал, да обогати учебния процес.

Към албум „Играчки от дърво

Към албум „Сламени кукли

Към албум „Глинени и керамични кукли

Към албум „Парцалени кукли

Към албум „Кукли – манекени

Към албум „Кукли за куклен театър

Към албум „Природа и фантазия“.

Към индекс – албуми „Кукли с фолклорни костюми

Към албум „Славянски обредни кукли

Към албум „Сравни бродериите

 

Към „ФЕЯ

 

Към общия индекс „ПРИКАЗКИ