Search Results for: Леприкон

Леприкон

leprikon_il_2

Чухте ирландската легенда “Леприкон”.

leprikon_il_1

Благодаря на Жанет Аргирова, която разреши да Ви представя още няколко ирландски легенди:

Пещерните духове Туаха-Де-Данан и кралица Едайн

Рогатите жени – 1, 2

Легенда за замъка Балитаутас – 1, 2, 3

В учебната програма на петокласниците са включени митове и легенди. Педагозите биха могли да използват чудесната книга с ирландски легенди, митове и суеверия, събрани и преразказани от майката на Оскар Уайлд – Джейн Франческа Уайлд, преведени от Марин Загорчев.

Ако учителите решат, може да съчетаят изучаването на фолклора с инструмента за мислене РаП[1] (разлики и прилики), като поставят задача за самостоятелна работа на най-будните деца: “Как българите и ирландците си представят самодивите? Посочете приликите и разликите.”

УАЙЛД, Джейн Франческа. Ирландски легенди, митове и суеверия – София: Изд.”ЖАР”, 2009, 472 с.

Списък със заглавията на някои откъси, имената на вълшебните същества, за които се разказва в тях и страниците на които е разположен текстът:

Заглавие на откъса – Вълшебни същества – Страница

Рогатите жени – вещици –16-18

Легенда за замъка Балитаутас – котки –19-25

Вълците – вълци – 26-28

Урочасване – сила на погледа, друиди, поети – 29-38

Крадената невяста – мъртвите, духовете на земята и въздуха – 38-40

Самодивската музика – елфи – 40-42

Самодивските танци – горските духове – 42-44

Самодивско правосъдие – морски духове – 44-45

Душата на свещеника – ангел – 46-52

Вълшебната раса – сиди, ши, фей-ри – 52-54

Изпитание с огън – сиди – 55-56

Дамата – вещица – 57-58

Невястата Ехна – елфският крал Финвара – 58-62

Отмъщението на елфите – елфи от самодивския вал – 63-65

Магическа помощ – Пука – добър дух – 65-67

Леприкон – леприкони – джуджета – 76-80

Туха-Де-Данан – пещерни духове – 125-126

Кралица Едайн – пещерни духове – 126 – 129

Музика – елфи – 180 – 181

Заклинанието на поета – бард – 313

Сидите – сиди – 341-346

 

Към “Ирландски приказки и легенди

Към общия индекс “Приказки”.

 

 


[1] Създаден от психолога Едуард Де Боно.