Френска

Френска фолклорна музика и танци – индекс      

Звукозаписи от международния архив (с повече от 500 записа). Отварят се на нов екран, от цифрите, посочващи времетраенето на всеки запис.  От горния команден ред можете да се върнете тук и докато слушате музиката, да разгледате снимките и рисунките.

047_BranleASix (3:00)

070_CopeoDeMuntany (1:45)

274_PassePiedDeCarhaisbreton (1:53)

493_WaltzLentedelibes  (2:47)

Изпълнение на акордеон – френски популярни мелодии – 23:08  – France Music Traditional Acordion

Фолклорен празник в Ариеже-Гиронс

 Баски танц

Танцьори от Бретан

По времето, когато във Франция е издадена книгата с приказки на Шарл Перо, сред най-известните музиканти е Робер дьо Визе – автор на много творби за китара, лютня и нейната басова разновидност – теорба.

Портрет на Робер дьо Визе

Чуйте и вижте чудесното изпълнение на Франциско Лопес от 2016 година: Chaconne en sol majeur – Robert de Visée  (6:13) Francisco López- Tiorba.

Теорба (на италиански: tiorba) е музикален инструмент от групата на струнните инструменти, басова разновидност на лютнята. Изобретена е в средата на 16 век във Флоренция. Отличава се от лютнята с по-плътния си звук, по-големия брой басови струни и две (понякога три) ключови кутии. Известни композитори, творили специално за този инструмент, са Уилиям Лоус, Николас Хотман, Робер дьо Визе (1650-1733). Теорбата се използва до края на 18 век.

Robert De Visée (1655-1733) – изпълнение на Jose Miguel Moreno. Най-любознателните биха могли да чуят целия концерт – един час, осем минути и тридесет секунди (1:08:30) – Pieces de Theorbe, Jose Miguel Moreno.

Лютня

Лютнята през Средновековието е наричана ​​кралица на музикалните инструменти. Принадлежи към семейството на струнните инструменти. Звукът е като на китара, но е много по-мек и по-нежен, а тембърът – кадифен и трепкащ, по-наситен. Източникът на звука на лютнята са сдвоени и единични струни (от 5 до 24), които изпълнителят щраква с дясната си ръка и натиска наляво с лявата, променяйки тяхната дължина.

Музикалният текст на инструмента е записан с помощта на букви на шест-линейната линия, а продължителността на звуците е посочена от бележките, поставени над буквите. Диапазон – за около три октави. Инструментът няма дефинирана стандартна настройка.

За много народи образът на лютнята е символ на хармония, младост и любов. За китайците означава мъдрост и съгласуваност в семейството и обществото. За будистите – хармонията в света на боговете, за християните – лютнята в ръцете на ангели, носи красотата на небето и помирението на природните сили.

В изкуството на Ренесанса лютнята символизира музиката и любовта.

Много популярен, привилегирован инструмент на светския кръг, лютнята била израз на благородството за лицата от кралска кръв. Може би затова героите от френските приказки от онова време – и принцовете и принцесите умеят да свирят на лютня и теорба.

На изток наричат лютнята „султан на инструментите“.

В европейските страни се казва, че органът е “Крал на всички нструменти”, а лютнята е “инструмент на всички царе”.

 

Към „Франция –резервати

Към „Френски фолклорни костюми – Албум № 9

Към „Кукли с френски фолклорни костюми – Албум 10

 

Към „Френски приказки“.

Към общия индекс “Приказки“.