Северна Македония

 

Северна Македония е страна от Балканския полуостров – в Югоизточна Европа. Тя заема около 37% от територията на географската област Македония и около 44% от населението ѝ. На север граничи със Сърбия и Косово, на изток – с България, на юг – с Гърция, на запад с Албания.

Знаме и герб

  

   

Площ – 25 713 km². Около 25% от общата площ е обработваема и подходяща за земеделие. Основен селскостопански отрасъл е растениевъдството. Отглеждат се пшеница, царевица, ориз, памук, тютюн, грозде, плодове, зеленчуци. Животновъдство – овце, едър рогат добитък, свине, птици и други.

Страната разполага с неголеми запаси от полезни изкопаеми – медна, оловно-цинкова, желязна и никелова руда. Работят: металургичен комбинат, химически завод, оловно-цинков завод. Има предприятия на леката, хранително-вкусовата, строителната, целулозно-хартиената, фармацевтичната промишленост и дървообработването.

Население – По данни от преброяването в страната от 2007 г. населението на Северна Македония наброява 2 057 000 души, от тях: македонци – 64,2%, албанци – 25,2%, турци – 3,9%, цигани – 2,7%, други етноси  4,%.

Вероизповедания – 65% изповядват християнството, 33% – исляма, а 2% – друга вяра.

Език – македонска литературна норма; албански език.

Валута – Македонски денар – MKD

Държавно устройство – Северна Македония е унитарна парламентарна република.

Столица – Скопие, с население от 506 926 души според преброяването от 2002 година. Други големи градове са Битоля, Куманово, Прилеп, Тетово, Охрид, Велес, Щип, Кочани, Гостивар, Кавадарци, Струмица.

Релеф – В страната се извисяват 16 планини, високи над 2000 m – най-високият връх е Голем Кораб в Кораб планина, висок 2764 м.

 

Води – Северна Македония е страна без излаз на море, но има много водни басейни на територията си – над 50 езера – най-големи са Охридското, Преспанското и Дойранското. Главна река е Вардар.

Преспанското езеро – снимката е от статията на Надежда Недева.

От сайта „macedonia-timeless“: Преспанското езеро

Резервата “Ясен”:

Северна Македония има три национални парка – Пелистер в Баба планина, планината Галичица и парка Маврово. Има и два природни резервата – Езерани и Ясен.

Македонски фолклор

 

 

  

Македонски фолклорни костюми

  

Статия и снимки Мариан Танушевски.

 

Фолклорни носии на българки от Дебърско:

 

 

Струга – невестинска носия на българка от 19 век

 

Македонска музика и танци

Охридски фолклорен фестивал „Кокичета“

 

Когато активирате звукозапис или снимка, те се отварят на нов екран. Минимизирайте го.

От горния команден ред се върнете тук, за да разглеждате, докато слушате.

После затворете екрана със звукозаписа, преди да пуснете нов. Така компютърът няма да се претоварва излишно.

Звукозаписите са от архив с 556 народни танца от цял свят. Бавно се отваря архивът, трудно се изтеглят записите, затова подбрах за Вас тези седем македонски мелодии:  женски хор: 1 (3:24), 2 (2:18), 3 (4:48), 4 (1:50), 5 (3:19), акордеон – 6 (2:52), тамбура – 7 (2:40).

Видео клип – Пловдив 2018 – фолклорна група “Китка” от Драчево – Северна Македония –Художествен ръководител: Дражи Цветковски. (Първо македонска народна песен, после – танци – общо 11 минути)

Бигорски манастир – иконостас

 

 

Към „Приказки от Северна Македония“.

Към общия индекс „Приказки“.

Към „Природата срещу грипа“.