Руски фолклорни

Албум “Руски фолклорни костюми”

изложби:

Руски фолклорни костюми: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Руски детски фолклорни костюми: 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Идея за самостоятелна работа на най-любознателните ученици и студенти: След като разгледате петнайсетте детски фолклорни костюма, запишете номерата на тези, които са осъвременени. Посочете новите елементи

дизайнер Валентина Аверьянова

Руски фолклорни театрални костюми: 1, 2, 3, 4, 5.

Към “Кукли с руски фолклорни костюми

Към “Фея

Към “Балалайка

Към “Мотиви – Сравнете бродериите

Към “Славянски обредни кукли

Към “Руски приказки” преведени от Мария Грубешлиева и Дона Минчева

Към “Руски вълшебни приказки

Към “Украински приказки

Към общия индекс “Приказки