Питката

“Питката” – 4:13 – руска приказка, преразказана от К. Ушински, преведена от Мария Грубешлиева

Активирайте звукозаписа. Той ще се отвори на отделен екран. От горния команден ред се върнете, за да разгледате илюстрациите.

Сайтът се ползва безплатно. Материалите в него са защитени от Закона за авторското право и не може да се ползват с цел печалба.

Задача за децата: Кои илюстрации към руската приказка „Питката“ са нарисувани от един и същ художник?

Задача за студентите: Сравнете стила на тримата илюстратори: Е. Рачьов, В.В.Курчевский и А.М.Савченко.

Към руските приказки: “Ряпата“, Къщурка“, “Вълкът и козлетата“.

Към руската приказка “Петел и бобено зърно

Към „Кукли с руски фолклорни костюми

Към “Фея

Към “Балалайка

Към „Мотиви – Сравнете бродериите

Към “Украински приказки

Към “Руски приказки, преведени от Мария Грубешлиева

Към общия индекс “Приказки