Норвегия

 

 

Доскоро свързвах образа на Норвегия със суровата красота на фиордите и прекрасната музика на Едвард Григ. Но след като чух мелодиите от Тайната градина (Secret Garden), сътворени от Ролф Ловланд (Rolf Løvland) и вълшебната цигулка на Фионоола Шери (Fionnuala Sherry) за мен името “Норвегия” се превърна в символ на красота и неизчерпаем порив към съвършенство.

Дори и да имате само две свободни минути, непременно чуйте тази мелодия:

Където свършват думите”          До сълзи прекрасна музика!

(В youtube.com ще я откриете с името “Rolf Løvland_Adagio_Secret Garden”.

“За мен музиката е по-силна от думите и когато не мога да намеря думи, за да изразя чувствата си, използвам музика.” – пише Ролф Ловланд.

Дуо

Сигма

 

“Често ни задават въпроса: каква музика изпълнява SecretGarden? Класика? Народна норвежка музика? А може би, ирландска? А може би, Ню Ейдж? Не знам. Мога да кажа само, че нашата музика съдържа елементи на всичко, което изброих и извира от сърцата ни. Още казват, че нашата музика е много “визуална”, и затова прилича на филмова музика. Може да се добави, че тя прилича на музика за филм, който още никой никога не е виждал, който още не е заснет” (Р. Ловланд, Ф. Шери).

 

За музиката на SecretGarden  пишат: “Лаконични и прости по форма пиеси за цигулка и пиано, които навяват мъничко тъга, но това е светла тъга.”   Тяхната сензационна композиция (Nocturne) стана победителката  на Евровизия 1995.

“Идеята, лежаща в основата на творчеството на Secret Garden Ролф Ловланд определя така: “У всеки от нас някъде дълбоко вътре е скрита тайна “градина”, нашето убежище в трудните мигове, източник на нашата радост, мястото, където се  раждат и разцъфтяват нашите емоции, мечти, чувства. И всеки си има свой индивидуален път към тази градина. Някой разказва за това на глас, друг мълчи и размишлява по време на разходка, някой съчинява стихове, а друг полага бои на платното… Общото за всички нас е едно – онова вътрешно усещане за хармония, което е същността на нашата природа. Аз винаги влизам  в своята градина в търсене на хармония и вдъхновение. Моите песни  са малка част от онова, което открих в моята тайна градина.
След години срещнах артистката, която подари глас на моите песни чрез тънкото и одухотворено изпълнение на цигулката си. Оттогава ние заедно с Финоола обработваме нашите тайни градини, черпейки вдъхновение в тях.  Резултатът може да се чуе в нашата музика. Искрено се надявам, че музикалните тайни  на моята тайна градина ще помогнат и на вас да намерите пътеката към вашата собствена тайна градина”.

Идеята за вътрешните  “градини” като за въображаемо място в душата на човека и източник на вътрешна красота и хармония не е нова. Формално тя (плюс самото словосъчетание secret garden) принадлежи на Франсис Ходгсон Бърнет, автор на повестта “Тайната градина”. Също тези идеи могат да се срещнат в много философски учения.”

 

Към “Норвежки фолклор

Към “Кукли с норвежки фолклорни костюми

Към “Видове кукли“.

Към “Фея“.

Към “Норвежки приказки

Към общия индекс “Приказки“.