Непознати думи от грузинските приказки

Речник

Архалухи – архалук, дългопола мъжка дреха, която се носи под чохата (черкезката).

Банг – опияняваща напитка

Безбрадият – много разпространен в грузинските приказки образ на лъжец и измамник – възрастен мъж, който не може да има нито брада нито мустаци. В българското народно творчество го наричат Кьосе.

Бурдюк – съд от козя или бича кожа, с който пренасяли вода, мляко, вино или ракия.

Бурка – наметка от кожа или вълна.

Визири – или назири-визири (везири) съветниците на владетеля.

Гвелешапи или гвелвешапи – фантастично същество, обикновено враждебно към хората. (гвели – змия, вешапи – предполага се, че това едума с хурритски произход – древни божества с образ на риба)

(Виж по-подробно бележките към “Сказание за Бадри, Усипи и Амирани” – из издадения от академията на науките на Грузия сборник “Грузинские народные сказки. Сто сказок. – Изд. “Мерани” : Тбилиси, 1971 г. – стр. 342.)

Дайра – ударен народен инструмент.

Дапа – ударен народен инструмент.

Зурна – духов народен инструмент.

Дев – фантастично същество, полу-звяр, полу-човек, олицетворяващо злите сили на природата.

Девтаг – по баща – дев, по майка – човек.

Еласа, меласа – често срещано възклицание в края на грузинските приказки.

Каджи – приказни същества, зли вълшебници с човешки образ, враждебни към хората.

Каламани – селски обувки от щавена кожа, които се завързват с кожено ремъче.

Картули – грузински народен танц.

Кеци – каменна или глинена пещ за печене на питки или чади – царевичен хляб.

Кишмиш – сушено грозде, стафиди. Смесено с бадеми е любимо лакомство на Изток.

Комбал – пастирски кривак, тояга. От тук и името на героя – Комбле.

Комьеед – герой от грузинските приказки, който може да гълта цели парцели земя, парчета, ниви, полета. (Използвано е името от руския превод на приказката.)

Кровля – плосък покрив, засипан със земя. В планинските селища този покрив често се използва вместо двор.

Лобио – вид боб. 

Лурджа – син или сив – име на коня, приятел и съветник на героя в грузинските приказки.

Марани – изба за вино, издълбана в скалите или в пръстта. Там се заравяли дълбоки съдове – подобни на нашите бъчви, където отлежавало новото вино. Грузинците наричали съдовете “чури”.

Матара – сгъваема кожена чаша, украсена със злато или сребро, която ездачите носели прикрепена за пояса си.

Мацони – заквасено мляко, кисело мляко.

Менабде – майстор, който тъче прости килими и постелки от вълна, прави наметки от кожа (бурки).

Орби – едра порода планински орли.

Палас – гладко изтъкан вълнен килим, без стърчащи нишки или ресни.

Пашкунджи – фантастично същество – полу-звяр, полу-птица, с тяло на лъв и крила на орел.

Раши – вълшебен кон.

Сачхинави – Част от покрива, където им отвор, през който излиза димът.

Тахта – дървен диван, покрит с килим и с много възглавници.

Тоне – глинена печка, вкопана в земята, прилича на почти два метра дълбок кладенец. На дъното се пали огън,  Пекарят се навежда, държейки се за ръба, лепи тестото по горещите стени на тоне.

Три пъти по двайсет – шейсет – В Грузия се е използвала двадесетична система.

Турашаули – сорт ябълки.

Хачапури – вид баница от прясно сирене с яйца, често се пече в глинена печка – кеци или направо в пепелта, като преди това се увива в листа.

Хурджин – кожена торба, която може да се преметне през рамо или на гърба на коня.

Чади – царевичен хляб.

Чапурия – вид трева с много сладък вкус. За добата храна казват: Сладка като чапурия.

Чоха – грузинска мъжка национална дреха, прилича на черкезката, която носят ездачите.

Чонгури – грузински струнен музикален инструмент.

Чхавери – сорт грозде, от което се прави лекото сладко чхаверско вино.