Кукувичка

 

Кукувичка

Чеченска приказка

 

В древни времена живяла кукувичка с три кукувичета.

Веднъж майката-кукувица се разболяла. Нямало кой да ѝ приготви храна, водица да ѝ донесе. Кукувичетата си играели, не се погрижили за майка си.

– Жадна съм, донеси ми вода. – помолила тя най-голямото кукувиче.

– Студено е навън. Ведрото е тежко. – рекло най-голямото птиче.

И другите две птичета отказали да изпълня молбата на майка си.

Със сетни сили кукувицата отлетяла от гнездото. Кукувичетата викали подире ѝ:

– Върни се! Ще ти донесем вода. Ще те нахраним. Ще ти помагаме за всичко!

Но майка им отлетяла и никога не се завърнала.

Оттогава кукувиците не познават родителите си, а родителите – децата. И даже яйцата си кукувиците снасят в чужди гнезда.

 

Из: СКАЗКИ и легенды ингушей и чеченцев. (Сказки и мифы народов востока) – Москва : Изд. “Наука”, 1983, с. 274.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващата чеченска приказка “Мишки – приятелки”.

Към индекса за бърз достъп до чеченските приказки.