Кукли от Чехия

Кукли с чешки фолклорни костюми

Образите се отварят на нов екран. Със стрелката от горния команден ред можете да се върнете и да изберете, какво още да разгледате.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Към „Чехия

Към „Чешки приказки

Към „Словакия

Към „Словашки приказки

Към “Словения

Към “Словенски приказки

Към “Славянски обредни кукли

Към “ФЕЯ

Към общия индекс “Приказки